Browse By

Tag Archives: กรมรบพิเศษที่ 4

ตำรวจพลร่ม เจ้าหน้าที่ Rigger และ PDO

หน่วยสนับสนุนส่งกำลังทางอากาศ ตำรวจพลร่ม ทหารพลร่ม

หน่วยสนับสนุนส่งกำลังทางอากาศ ตำรวจพลร่มและทหารพลร่ม เจ้าหน้าที่ RIGGER หรือเจ้าหน้าที่ PDO จากกองพันพิเศษ ค่ายสฤษดิ์เสนา

ตรวจภูมิประเทศ รพศ.4

เตรียมการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch

การฝึกต้องมีการเตรียมพร้อม เข้าสู่ห้วงการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ รหัส Balance Torch ชุดสำรวจส่วนล่วงหน้า ทหารอเมริกัน ส่วนแยกการฝึก จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่การฝึก ค่ายสฤษดิ์เสนา