Browse By

ฝึกผสมไทยสหรัฐ Hanuman Guardian 2017

ฝึกผสม Hanuman Guardian 2017
ฝึกผสมทัพไทย-สหรัฐฯ ภายใต้รหัส ‘หนุมานการ์เดียน’ 2017 ที่ จ.กาญจนบุรี การแสดงสาธิตศิลปะป้องกันตัว แม่ไม้มวยไทย ก่อนการแสดงต้องมีการไหว้ครู ตามแบบฉบับของแม่ไม้มวยไทย
US Army and RTA in Hanuman Guardian 2017

Hanuman Guardian ฝึกผสมไทย-สหรัฐ การฝึกผสม ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯ(กองบัญชาการแปซิฟิค) รหัส ‘หนุมานการ์เดียน’ 2017

ฝึกผสมทัพไทย-สหรัฐฯ – THAI BOXING พากษ์ไทย

การฝึกผสม ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯ(กองบัญชาการแปซิฟิค) ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีพื้นที่การฝึกหลักที่ค่ายสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 9 กาญจนบุรี

Hanuman Guardian 2017 is Royal Thai Army and US Army Pacific Command exercise designed Military-to-Military relationships and mission readiness.

ฝึกผสมไทยสหรัฐ Hanuman Guardian 2017

ฝึกผสมไทยสหรัฐ Hanuman Guardian 2017

COMMENT