Browse By

Tag Archives: Royal Thai Army

ฝึกผสมไทยสหรัฐ Hanuman Guardian 2017

ฝึกผสมไทยสหรัฐ Hanuman Guardian 2017

ฝึกผสม Hanuman Guardian 2017 ฝึกผสมทัพไทย-สหรัฐฯ ภายใต้รหัส ‘หนุมานการ์เดียน’ 2017 ที่ จ.กาญจนบุรี การแสดงสาธิตศิลปะป้องกันตัว แม่ไม้มวยไทย ก่อนการแสดงต้องมีการไหว้ครู ตามแบบฉบับของแม่ไม้มวยไทย

วันการบินทหารบก

วันการบินทหารบก ครบรอบ ปีที่ 66 : 66th Anniversary of AAVNC

วันการบินทหารบก ครบรอบ ปีที่ 66 – Royal Thai Army Aviation Center, 66th Anniversary 14 มิ.ย. 2561 วันการบินทหารบก ครบรอบ ปีที่ 66 วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันครบรอบสถาปนาศูนย์การบินทหารบก ศบบ. เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบก ซึ่งมีการพัฒนาและขยายอัตราเป็นหน่วยระดับกองพล โดยมี พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร เป็นผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก