Browse By

ประวัติสนามระเบิดทำลาย ทหารพลร่มป่าหวาย

ภาพที่ระลึกวันสถาปนากรมรบพิเศษที่ 1(ป่าหวาย) ค่ายวชิราลงกรณ์ อายุครบรอบ 64 ปี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ขณะที่ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. มาเป็นประธานและเปิดอาคารเรียนระเบิดทำลาย ประธานชมรมพลร่มป่าหวาย พ.อ.(พ.) บังเอิญ ถนอมทอง ได้รับเชิญในฐานะที่อดีตเป็นครู DEMO รุ่นบุกเบิกเมื่อปี 2511 (แต่ในรายงานระบุปี 2521 ซึ่งเป็นปีที่ อาจารย์สมพร ภักดีเสนา เสียชีวิต โดยได้คุยกับ ผบ.รพศ.1 พัน.1 ทราบ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปแล้ว)

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เปิดอาคารเรียนระเบิดทำลาย กรมรบพิเศษที่ 1

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. มาเป็นประธานวันสถาปนากรมรบพิเศษที่ 1 และเปิดอาคารเรียนระเบิดทำลาย พลร่มป่าหวาย

4 มิถุนายน 2561 วันสถาปนากรมรบพิเศษที่ 1 ครบรอบ 64 ปี

4 มิถุนายน 2561 วันสถาปนากรมรบพิเศษที่ 1 ครบรอบ 64 ปี

ความจริงยังมีครู DEMO รุ่นบุกเบิกอีกแต่ไม่ทราบว่าเหตุใดจึงไม่ได้มา เช่น พ.ต.วิรัตน์ บุญถนอม, พ.ท.สมพงศ์ กาญจนประทุม และร.ต.วิรัช บันลือ

8 กันยายน 2512 ในหลวงรัชกาลที่ 9 เปิดป้ายค่ายวชิราลงกรณ์

8 กันยายน 2512 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพิธีเปิดป้ายค่ายวชิราลงกรณ์ และทรงทอดพระเนตรการสาธิต DEMO ระเบิดทำลาย

ภาพยืนยันว่าสนามระเบิดทำลายก่อตั้งมาก่อนปี 2512 แน่นอน เมื่อ จ.ส.อ.สมพรฯ และ ส.อ.บังเอิญฯ ได้ถวายการสาธิต DEMO ให้ ร.9 และ ร.10 ทรงทอดพระเนตรในวันเปิดป้ายค่ายวชิราลงกรณ์ 8 ก.ย.2512

สนามระเบิดทำลาย ทหารพลร่มป่าหวาย

จ.ส.อ.สมพรฯ และ ส.อ.บังเอิญฯ ได้ถวายการสาธิต DEMO ให้ ร.9 และ ร.10 ทรงทอดพระเนตรในวันเปิดป้ายค่ายวชิราลงกรณ์ 8 ก.ย.2512

ปลายปี 2517 หรือปี 2518 จ.ส.อ.สมพร อาจารย์สอนวิชาระเบิด นิ้วมือขาด ส.อ.บังเอิญฯ เข้าสิบเวร อยู่สนามระเบิด ขณะนั้น อาจารย์มีคำสั่งให้ครูจัดทำอุปกรณ์ เพื่อเตรียมสอนแก่นักเรียนที่จะเข้ามาเรียน อาจารย์สมพร ท่านสั่งให้ ส.อ.บังเอิญฯ ผ่า ลูก M79 ท่านผ่า ลูก ค. จำชนิดไม่ได้ จนเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว

การฝึกวิชาทหารของพลร่มป่าหวาย วิชาระเบิดทำลาย

การฝึกวิชาทหารของพลร่มป่าหวาย วิชาระเบิดทำลาย

การฝึกวิชาทหารของพลร่มป่าหวาย วิชาระเบิดและการทำลาย พี่มล พี่ปุ พี่ต่อ พี่สมนึก ฯลฯ ณ สนามระเบิด รพศ.1
รุ่นแรก ฝึกแบบรวมการ รุ่นต่อๆ มา แบ่งกองพันกันฝึก แต่ใช้สถานที่ฝึก สนามระเบิดที่เดียวกัน

4 มิถุนายน 2561 วันสถาปนากรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิราลงกรณ์(ป่าหวาย) ครบรอบ ปีที่ 64

COMMENT