Browse By

Thailand, Singapore ฝึกร่วม Flash Thunder 2018 joint military drill

Thailand, Singapore ฝึกร่วม Flash Thunder 2018 joint military drill

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษของกองทัพไทยโดยกองพันจู่โจมและกองทัพสิงคโปร์โดยกองกำลังหน่วยคอมมานโดของสิงคโปร์ดำเนินการฝึกร่วมหน่วยรบทหารขนาดเล็กและการปฏิบัติการพิเศษการปฏิบัติการโดยตรง(Direct Action Mission and Combat Action Training) ในการฝึกร่วม Flash Thunder 2018 โดยใช้พื้นที่การฝึกค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี

กระโดดร่มร่วม 4 ชาติ

การกระโดดร่มร่วม 4 ชาติ โดยมีผู้แทนกลุ่มประเทศอาเซียน ในฐานะมิตรประเทศ ทั้งจากกัมพูชา และ เวียดนาม เข้าร่วมกระโดดร่มร่วมและสังเกตการณ์การฝึกร่วม Flash Thunder 2018

Flash Thunder เป็นการฝึกร่วมกันระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพสิงคโปร์(Singapore Armed Forces : SAF) การฝึกจะมุ่งเน้นไปที่หน่วยทหารขนาดเล็กและทักษะของหน่วยรบพิเศษ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารและการปฏิบัติการพิเศษ รวมทั้งการกระโดดร่มร่วม 4 ชาติ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างมิตรภาพ โดยมีผู้แทนกลุ่มประเทศอาเซียน ในฐานะมิตรประเทศ ทั้งจากกัมพูชา และ เวียดนาม เข้าร่วมกระโดดร่มร่วมและสังเกตการณ์การฝึกร่วม Flash Thunder 2018 ในปีนี้ด้วย

Thailand, Singapore carry out Flash Thunder 2018 joint military drill

Thai Special Forces with the Ranger Battalion and Singapore armies with Singapore Armed Forces Commando Formation conduct small unit and special forces battle competency during Exercise Flash Thunder 2018 in Lopburi, Thailand.
Flash Thunder is a joint exercise between the Thai and Singapore armies will focus on small unit and special forces training involved a joint parachute drop for friendship with troops from the Cambodian and Vietnamese Army alongside the Singapore Army and the Royal Thai Army.

การปฏิบัติการโดยตรงกองพันจู่โจม – Ranger Battalion Capabilities Demonstration

COMMENT