Browse By

ฝึกผสมทหารรบพิเศษ ไทย-จีน : Joint Exercise China-Thai, STRIKE 2013

ฝึกผสมทหารรบพิเศษ ไทย-จีน : Joint Exercise China-Thai, STRIKE 2013

9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 การฝึกผสม “การปฏิบัติการพิเศษ” ไทย – จีน ครั้งที่ 4 มีหน่วยเข้าร่วมการฝึกประกอบด้วย หน่วยรบเคลื่อนที่เร็ว(RDF) และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(SF Airborne)
13 ธันวาคม 2556 กองกำลังทั้งสองได้ดำเนินการ “Jump of Friendship” กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนใช้ระบบร่มชูชีพ PLA สำหรับทหารรบพิเศษ กองทัพบกไทย ใช้ระบบร่มชูชีพ Us MC-5 การกระโดดร่มบรรทุกขึ้นเฮลิคอปเตอร์ MI-171 ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน(พลร่ม) และในส่วนทหารพลร่ม ทบ. ไทย โหลดขึ้นเฮลิคอปเตอร์ MI-17 โดยกระโดดร่มที่ความสูง 7,000-8,000 ft
การฝึกผสม Strike 2013 ในครั้งนี้กองกำลังทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในเรื่องการปฏิบัติการพิเศษทางทหารซึ่งเกี่ยวข้องกับการรบในสิ่งปลูกสร้างที่ถูกครอบครองและการกระโดดร่มทางอากาศร่วมกัน

The Fourth Joint China-Thai "Special Operations" Military Exercise

The Fourth Joint China-Thai “Special Operations” Military Exercise

December 9, 2013 the Fourth Joint China-Thai “Special Operations” Military Exercise began involving RDF’s and Airborne.
December 13, 2013, both forces conducted a “Jump of Friendship”.
Chinese PLA Airborne Forces used the PLA Parachute System and the Thai’s used the Us MC-5 Parachute System.
The jump was from a MI-171(PLA paratroopers) and a MI-17(Thai SF Airborne) with a 7,000-8,000 Ft jump.
Both Forces shared Experience and Knowledge, with a special military operations involved an assault on an occupied building and joint airborne jump.

กระโดดร่มฝึกร่วม strike 2013 – RTA and PLA Joint Airborne Jump

COMMENT