Browse By

การฝึกภาคสนามเพิ่มเติม ก่อน ระหว่าง หลัง Cobra Gold 19

เฟสการฝึกภาคสนามเพิ่มเติม จะมีการฝึกสอดแทรกในแผนการฝึกหลักตามตารางการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 โดยในปีนี้จะมีการฝึกห้วง ก่อน ระหว่าง หลัง

การฝึกภาคสนามเพิ่มเติม Cobra Gold 19

การฝึกภาคสนามเพิ่มเติม Cobra Gold 19 เฟสการฝึก ก่อน ระหว่าง หลัง

การฝึกเฟสหลัง CG 19 หลังจากวันปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 ในปีนี้ การฝึกร่วมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายไทยได้จัด ซีลไทย คอมมานโด ทอ. ฝ่ายสหรัฐโดย ซีล Us มาฝึก นปพ.ร่วมในครั้งนี้

การฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม(Joint exercise) ซีลไทย-สหรัฐ

การฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม(Joint exercise) ซีลไทย-สหรัฐ

การฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมไทยสหรัฐ

การฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมเป็นการฝึกสำหรับหน่วยรบพิเศษ เน้นการปฏิบัติทางยุทธวิธี

สำหรับการฝึกก่อนที่มีไปแล้วเป็นการฝึกร่วม ศตก. ห้วงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงประมาณวันที่ 11 ก.พ.62 ต่อเนื่องด้วยการฝึกหลัก Cobra Gold 19 ในวันที่ 12 ก.พ.62 ฝึกยาวไปจนถึงวันปิด 22 ก.พ.62

การฝึก นปพ. ร่วม ภาคสนาม ปฏิบัติการเวลากลางคืน

การฝึก นปพ. ร่วม ภาคสนาม ปฏิบัติการเวลากลางคืน

ในส่วนเฟสการฝึกระหว่าง(เพิ่มเติม) ได้แก่ การฝึกควบคุมและสั่งการบนเรือ การกวาดล้างทุ่นระเบิดและการทำลาย การฝึกนี้เป็นการฝึกเพิ่มเติม นอกเหนือจากการฝึกหลัก

การฝึกควบคุมและสั่งการบนเรือ Cobra Gold 2019

การฝึกควบคุมและสั่งการบนเรือ SACCEX : Cobra Gold 2019

ปิดแล้ว การฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม(Joint exercise) มนุษย์กบ️ ซีลไทย – ซีลสหรัฐ Us กองทัพเรือ คอมมานโด กองทัพอากาศ การฝึกเฟสหลังต่อเนื่องการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019

พิธีปิดการฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม

พิธีปิดการฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม

พิธีปิดการฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม(Joint exercise)

การฝึก นปพ. ร่วมเป็นการฝึกสำหรับ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ หน่วยรบพิเศษ เน้นการปฏิบัติทางยุทธวิธี เช่น การฝึกต่อต้านการก่อการร้ายสากล(Counter Terrorism: CT) การรบในสิ่งปลูกสร้าง(CQB) รบบนเรือและ Special Operation อื่นๆ ตามแผนการฝึกวงรอบประจำปีโดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพร่วม ระหว่างหน่วยปฏิบัติการพิเศษไทยสหรัฐ

การฝึกหน่วยรบพิเศษร่วม

การฝึกโฟกัสในเรื่องฝึกปฏิบัติการพิเศษ Sea, Air, Land มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการฝึก แลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ สานการทำงานร่วมกันในอนาคต และร่วมแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาของกองกำลังพันธมิตรเพื่อปกป้องภูมิภาค

พิธีปิดการฝึกร่วมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ

สำหรับการฝึกในครั้งนี้ เป็นการฝึกเฟสหลังจากการปิด ฝึกCobra Gold 19 ใช้พื้นที่ฝึกกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ฝึกจบแล้ว พบกันใหม่ในปีหน้า 2020

COMMENT