Browse By

ประวัติเสธ.แดง เตรียมทหาร 11 vs พล.อ.ประยุทธ์ เตรียมทหาร 12

ประวัติเสธ.แดง เตรียมทหาร 11 vs พล.อ.ประยุทธ์ เตรียมทหาร 12 ตอนนั้นกับตอนนี้ ปี 2019 เปลี่ยนผ่าน

เสธ.แดง กับ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นติดกัน ระหว่าง เตรียมทหาร 11 กับเตรียมทหาร 12 ในโรงเรียนเตรียมทหารตอนเป็น นตท. ได้ปกครองกันมาแบบรุ่นพี่รุ่นน้อง ถูกถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ในระบบเกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส และระบบพี่น้อง โดยเสธ.แดง เตรียม 11 ได้รับถ่ายทอดอบรมมาจากรุ่นพี่ เตรียม 10 ซึ่งเป็นรุ่นของท่านทักษิณ ชินวัตร ขณะนั้นเป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 ส่วนเสธ.แดง เป็นนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 ถูกปกครองโดยรุ่นทักษิณ(นตท.10) อยู่ด้วยกัน 1 ปี จากนั้นทักษิณก็จบเตรียม ต้องไปเรียนต่อที่โรงเรียนเหล่า ภาษาแบบบ้านๆ ในแวดวงนักเรียนนายร้อย 4 เหล่า เรียกว่า ขึ้นเหล่า โดยแยกเหล่าไปเรียนตามที่ตนเองได้เลือกไว้ตอนที่สอบเข้ามา ได้แก่ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ และตำรวจ สำหรับท่านทักษิณ ชินวัตร เลือกเหล่าตำรวจ ไปเรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นเวลาอีก 5 ปี

ประวัติทักษิณ ชินวัตร เตรียมทหารรุ่น 10 นายร้อยตำรวจรุ่น 26

สำหรับเตรียมทหารรุ่น 10(ทักษิณ) ตามที่เกริ่นไปแล้ว มาต่อด้วยเตรียมทหารรุ่น 11(พล.ต.ขัตติยะ) ก็ได้เลื่อนชั้นเป็น นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 เป็นพี่ใหญ่ใน รร.ตท. เพราะมีแค่ 2 ชั้นปี ปกครองเตรียมทหารรุ่นที่ 12(พล.อ.ประยุทธ์) ชั้นปีที่ 1 เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในโรงเรียน ภาษาบ้านๆ เรียกว่า นักเรียนใหม่ ซึ่งมีสิทธิเทียบเท่ากันหมดทุกคน คือ ศูนย์ ถึงกับติดลบ เป็นที่เข้าใจในระบบนักเรียนทหาร หากใครเคยผ่านมาก่อน จะถูกปกครองโดยรุ่นพี่ที่เป็น Command นักเรียนใหม่จะถูกคัดขึ้นกองร้อย แยกเป็นกองพันนักเรียนใหม่ โดยมีทั้งหมด 4 กองพัน ตามเหล่า 4 เหล่า บก เรือ อากาศ ตำรวจ ซึ่งโรงเรียนเตรียมทหารแต่ก่อน มีที่ตั้งอยู่ ถนนพระราม 4 ระหว่างถนนวิทยุ แถวๆสวนลุมพินี ปัจจุบัน 2019 เป็นตลาดไนซ์บาซ่า แหล่งซ๊อปปิ้งไปแล้ว

เสธ.แดง ประยุทธ์

เสธ.แดง กับบิ๊กตู่ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นติดกัน ระหว่าง เตรียมทหาร 11 กับเตรียมทหาร 12

บิ๊กตู่กับเสธ.แดง ฝึกศึกษาอบรมที่โรงเรียนเตรียมทหารอยู่ด้วยกัน 1 ปี เสธ.แดงจบจากเตรียมไปขึ้นเหล่า เรียนต่อที่โรงเรียนนายร้อย จปร. ในรุ่น 22 สำหรับบิ๊กตู่เลื่อนชั้นเป็น นตท. ปีที่ 2 ปกครองน้องรุ่นต่อไปที่เข้ามาเป็นนักเรียนใหม่ ผ่านไป 1 ปี วงรอบก็วนกลับมาเป็นวัฏจักร บิ๊กตู่ นตท.ประยุทธ์ฯ ในขณะนั้นจบการศึกษาจาก รร.ตท. พระราม 4 ต้องไปศึกษาต่อที่ รร.จปร. ในรุ่น จปร.23(CRMA 23) ในการคิดเลขรุ่น จปร. ให้บวกด้วยเลข 11 เพิ่มเข้าไปจากรุ่นเตรียมทหาร

ประวัติ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล เสธ.แดง – Major General Khattiya Sawasdipol Profile

หลังจากที่บิ๊กตู่ขึ้นเหล่าเป็นชั้นปีที่ 1 เรียนฝึกศึกษาที่ จปร. กับรุ่นพี่รุ่นน้องรวมเหล่าทหารบก จำนวน 5 ชั้นปี อยู่รวมรุ่นด้วยกัน 5 รุ่น ตั้งแต่เตรียม 8 ถึงเตรียม 12 ปกครองกันด้วยระบบเกียรติศักดิ์ ระบบอาวุโส น้องเคารพรุ่นพี่ รุ่นพี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง อยู่ด้วยกันแบบนี้ 5 ปี จนจบการศึกษา เลือกที่ลงรับราชการตามแนวทางชีวิตที่ตนเองต้องการ ภาษาบ้านๆ เรียกว่า เลือกเกิดครั้งแรก คือประมาณว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกได้ครั้งนี้ครั้งเดียวตอนจบนี่แหละ ที่เหลือก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชา

ประวัติ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก – Thai army chief Gen. Apirat Kongsompong

ก็ว่ากันไปตามหน้าที่หลังจากจบมาแล้ว ทุกคนถือว่าเป็นนายทหารเท่ากันหมด สถาบันโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยที่สร้างคนให้เป็นผู้นำได้จบหน้าที่ ตอนที่นักเรียนนายร้อยได้เลือกที่ลง นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น อนาคตรอพวกท่านอยู่ ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ นำไปใช้ในการทำงานเพื่อผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติต่อไป “ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต”

ประวัติพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต ผบ.ทบ. : Gen. Prayut chan o cha From 7 To 64 Years Old

COMMENT