Browse By

ทหารพลร่มป่าหวาย พลร่มรุ่น 4 พ.อ.ศรี เทศนา

เรื่องเล่า ทหารพลร่มป่าหวาย️ พันเอกศรี เทศนา พลร่มรุ่น 4
ผม(ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์)ไปเจอ พ.ต.ศรี เทศนา ที่ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย ตอนนั้นท่านเป็นพลร่มป่าหวายไปราชการในการปราบจีนฮ่อหรือการป้องกันกองพล 93 ไม่ให้เป็นภัยต่อชายแดนทางภาคเหนืออยู่ที่ บก.ทภ.3 สน.โดยมี พล.ท.อรรถ ศศิประภาเป็น มทภ.3

ทหารพลร่มป่าหวาย

พันเอกศรี เทศนา ทหารพลร่มรุ่น 4

ต่อมา บก.ทภ.3 สน.ปรับสภาพเป็นปราบ ผกค.ย้ายไปอยู่ บ้านเชียงกลาง จ.น่าน ท่าน พล.ท.อ่อง โพธิกนิกฐ์ มทภ.3 คนใหม่ย้ายมาแทน ท่าน พ.ต. ศรี เทศนา เป็นนายทหารติดต่อของป่าหวายมีพนักงานวิทยุ 2 คน คือ ส.ท.เฉิน แจ่มดวง กับ ส.ท.เสรี พรหมหรรณ์ ส่วนผมเป็น จนท.ศูนย์ข่าว ของกอง ส.พล.4 สน.อยู่ บก.เดียวกันกับท่าน

ผมได้คุยกับ พ.ต.ศรีฯ ในฐานะคน อ.โกรกพระ จ.นครวสวรรค์บ้านเดียวกัน ท่านชวนผมกับ ส.ท.ถวิล อินทร์กอง ให้ไปสมัครสอบเป็นพลร่มจะได้มาอยู่ป่าหวาย ผมสนใจจึงพยายามสอบเข้าไปเรียนจนได้มาอยู่ป่าหวายในปี 2511

ทหารพลร่ม

พ.ต.ศรี เทศนา(คนกลาง) อดีต ฝอ.3 พัน.สอ.ที่ 1

ตอนนั้นเป็นเส้นทางเดินในการรับราชการเป็นทหารพลร่มของผมที่มาได้ค่าปีก 350 บาทและถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนว่าท่าน พ.ต.ศรี เทศนา ท่านจะได้ค่าปีกร่มมากกว่านายทหารคนไหนๆที่ได้ค่าปีกในตอนนั้น

ทหารพลร่มลพบุรี

พ.อ.ศรีฯ(คนขวา) กับพ.ต.อ.ไวทยวัฒน์ฯ(คนซ้าย) บุตร พ.ท.เสรีฯ พลร่มรุ่น 4 เพื่อนร่วมรุ่นพ.อ.ศรีฯ

เพราะสมัยที่ท่านมาอยู่ป่าหวายตอนที่มีขั้นเงินเดือนมากกว่าอะไรทำนองนี้ ที่ค่าปีกจะได้ไปตามขั้นเงินเดือนไม่เท่ากัน แต่พอมีการขึ้นเงินค่าปีกใหม่ถึงจะทำให้นายทหารต้องมีค่าปีกเท่ากัน

ทหารรบพิเศษพลร่ม

ร.ต.เฉลิมชัยฯ กับร.ต.ศิริชัยฯ เพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 16 เลือกที่ลงเป็นทหารพลร่มทั้งคู่

สำหรับ พ.อ.ศรี เทศนา พลร่มรุ่น 4 ท่านนี้ เป็นพลร่มป่าหวายที่มีลูกชายได้เป็น ผบ.นสศ. คือท่าน พล.อ.ศิริชัย เทศนา อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ซึ่งท่านเป็นเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 16 รุ่นเดียวกับ บิ๊กเจี๊ยบ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท อดีตผู้บัญชาการทหารบก

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ประวัติอดีต ผบ.ทบ. : Gen. Chalermchai Sittisart From 17 To 60 Years Old

COMMENT