Browse By

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. VS พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท อดีต ผบ.ทบ. เปลี่ยนผ่านปี 2018

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. VS พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท อดีต ผบ.ทบ. เปลี่ยนผ่านปี 2018

ผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 41 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก ต่อจาก พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 40 สำหรับประวัติอายุปีลำดับการรับราชการในตำแหน่งต่างๆ ในกองทัพบกระหว่าง ผบ.ทบ. ทั้งสองท่านนี้โดยตำแหน่งสายทหารก็ไม่มีความแตกต่างกัน ตั้งแต่ ร้อยตรี ถึงร้อยเอก เป็นผู้บังคับบัญชาระดับหมวด กองร้อย ฝอ.3

จากนั้นก็เข้าเรียนเสธ. หลักสูตรหลักประจำ ตอนยศ พันตรี เรียนเสธ. 1 ปี พอใกล้จบต้องเลือกที่ลงใหม่ ตำแหน่งที่มีให้เลือกลง อัตรา พ.ต. ตั้งแต่หน่วยระดับกองพัน กรม กองพล กองทัพ กองทัพบก ในตำแหน่งฝ่ายเสนาธิการ จากนั้นเมื่อถึงวาระก็ปรับเป็น พันโท มาเป็น รอง เสธ. ซึ่งทั้งสองท่านจบเสธ. เลือกที่ลงในหน่วยรบ ลายตำแหน่งจะไม่แตกต่างกันเท่าไร

หลังจบมาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก จะได้เลือกเกิดเป็นครั้งที่สองในชีวิตรับราชการ ครั้งแรกเลือกตอนจบจากนักเรียนนายร้อย มาถึงยศพันโท เป็นรอง เสธ. เป็นฝ่ายอำนวยการ แต่งตัวรอก่อนที่จะเป็น ผบ.หน่วย เมื่อถึงวาระก็ไปเป็นผู้พัน วาระไม่เกิน 2 ปี บางคนอาจจะมากกว่านั้น จาก ผบ.พัน. ก็จะได้ยศสูงขึ้นเป็นพันเอก สายคอมมานเดอร์ก็อาจมาเป็น รองผู้บังคับการกรม

อำลา พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ประวัติ ผบ.ทบ. : Gen. Chalermchai Sittisart From 17 To 60 Years Old

สำหรับพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท พันเอกที่ได้ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาจู่โจม โรงเรียนสงครามพิเศษ แล้วปรับสไลด์ข้างมาเป็นรองผู้บังคับการกรม โดยตำแหน่งรองผู้การ ต่อไปก็จะไปเป็นผู้บังคับการกรม ผู้การแล้วไปเป็น รอง เสธ. กองพล ตำแหน่งรอง เสธ. เป็น เสธ. กองพล เทียบเท่าตำแหน่งรองนายพล ต่อไปก็หาตำแหน่งนายพล ผบ.พล. อัตรา พลตรี จากนั้นไปเป็น รองแม่ทัพภาค สำหรับบิ๊กแดงใน ทภ.1

หน่วย นสศ. บิ๊กเจี๊ยบก็ไปลงตำแหน่ง รอง ผบ.นสศ. จากรอง ก็ไปเป็น ผบ.นสศ. ส่วนบิ๊กแดง ก็ไปเป็น แม่ทัพภาค อัตราพลโท เท่ากัน ต่อไปก็เข้าลาย 5 เสือ ทบ. เป็น ผู้ช่วย ผบ.ทบ. อัตราพลเอก จากนั้นก็ขึ้นเป็น ผบ.ทบ. เบอร์ 1 กองทัพบก

เส้นทางการรับราชการของ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท อดีต ผบ.ทบ. และพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. คนปัจจุบัน ได้ดำรงตำแหน่งตามแนวทางรับราชการ ตามวาระมีปรับไปทางข้างบ้าง แต่ก็กลับเข้ามาอยู่ในลายได้ จนได้เป็นผู้บัญชาการทหารบกทั้งสองคน ถ้าดูตามตำแหน่งชั้นยศที่ได้เป็น ทั้งสองคนเปรียบเทียบกันก็ไม่แตกต่างกัน รวมทั้งอายุและความอาวุโสก็เป็นไปตามวาระ

ผบ.ทบ. คนปัจจุบัน

แนวทางการรับราชการของ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท อดีต ผบ.ทบ. และพลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.

Gen. Apirat Kongsompong Vs Gen. Chalermchai Sittisart Transformation ★ 2018

General Chalermchai, commander in chief of the Army since 2016, was born in Bangkok on Oct 20, 1957. His father was a soldier. He was promoted to 1st Special forces regiment commander(2002), commander of the 1st Special forces Division(2010), commander of the Special warfare command(2013), and finally commander in chief of the Army(2016).

Gen. Apirat Kongsompong was promoted to 11th Infantry Regiment, King’s Guard commander(2007), commander of the 11th Infantry Division(2010), commander of the 15th Military Circle(2011), commander of the 1st Division, King’s Guard(2012), commander of the 1st CORPS(2014), commander of the 1st Army Area(2015), Assistant Commander in Chief at Royal Thai Army(2017) and finally commander in chief of the Army(2018).

ประวัติ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก – Thai army chief Gen. Apirat Kongsompong

COMMENT