Browse By

Tag Archives: Apirat Kongsompong

พลเอกอภิรัชต์ และพลเอกประยุทธ์

พลเอกอภิรัชต์ VS พลเอกประยุทธ์ เปลี่ยนผ่านปี 2019

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. VS พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต ผบ.ทบ. เปลี่ยนผ่านปี 2019 ปีหน้าฟ้าใหม่เข้าสู่ปี 2019 เปลี่ยนผ่านจากปี 2018 ตามกาลเวลาพาไป ผู้นำสูงสุดของประเทศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต ผบ.ทบ. หรือนายกรัฐมนตรี ได้เกษียณอายุราชการมาเป็นเวลา 5 ปี

ผบ.ทบ. คนปัจจุบัน

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. VS พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท อดีต ผบ.ทบ. เปลี่ยนผ่านปี 2018

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. VS พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท อดีต ผบ.ทบ. เปลี่ยนผ่านปี 2018 ผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 41 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารบก ต่อจาก พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 40

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก

ประวัติ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก – Gen. Apirat Kongsompong Biography

ประวัติ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก – Thailand’s Army Commander Gen. Apirat Kongsompong ผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 41 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ จากนักเรียนอุดมศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล อายุ 15 ปี จนวันนี้ท่านได้มาเป็นผู้บัญชาการทหารบก เบอร์ 1 ในการคุมกำลังรบหลักของกองทัพ การเปลี่ยนผ่านกาลเวลา รวม 34 ปี

ประวัติพล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์

ประวัติพล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก : Gen. Apirat Kongsompong Biography

ประวัติพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก : Gen. Apirat Kongsompong Profile & Biography ประวัติ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 41 พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2503 เป็นบุตรชายของ พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ กับ พันเอกหญิง คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์