Browse By

ประวัติพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เปลี่ยนผ่าน ผบ.ทบ. คนใหม่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็นผู้บัญชาการทหารบก ต่อจาก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท โดยบิ๊กแดงดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ. วาระ 2 ปี จนเกษียณอายุราชการ ส่งผ่านตำแหน่ง ผบ.ทบ. คนใหม่ให้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ เป็นผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 42 ผบ.ทบ.คนปัจจุบัน

ประวัติการศึกษาพล.อ.อภิรัชต์ บิ๊กแดง อดีตผบ.ทบ. เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เป็น นตท.รุ่นที่ 20 จปร.รุ่นที่ 31 ในส่วนพล.อ.ณรงค์พันธ์ บิ๊กบี้ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร นตท.รุ่นที่ 22 จปร.รุ่นที่ 33 ตอนเป็นนักเรียนนายร้อยทั้งสองท่านยังทันเห็นกันอยู่ เล่าเรียนเขียนอ่าน กินข้าวหม้อเดียวกันทั้ง 5 ชั้นปี ตั้งแต่ปี 1 – 5 กินนอนอยู่ในโรงเรียนนายร้อย จปร. ณ ที่ตั้งแห่งเก่า ถนนราชดำเนิน

ผบ.ทบ. คนใหม่

ผบ.ทบ. คนใหม่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

ประวัติการรับราชการ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ กับพล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ตามลายสายการครองตำแหน่งทางทหารตั้งแต่ร้อยตรีจบใหม่จนเป็นร้อยเอก บิ๊กแดงเริ่มต้นรับราชการในปี 2527 เหล่าทหารขนส่งเป็นนักบินสังกัด กองปีกหมุนที่ 3 ศูนย์การบินทหารบก ตั้งแต่ร้อยตรีจนถึงร้อยเอก ไปเรียนหลักสูตรต่างประเทศ เช่น หลักสูตรการบินทางทหาร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ป.โท มหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์เทิร์น วอชิงตัน ดี.ซี. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการชั้นนายร้อย/ชั้นนายพันเหล่าราบ ฟอร์ทเบนนิ่ง รัฐจอร์เจีย สหรัฐฯ เป็นต้น

พล.อ.อภิรัชต์ พล.อ.ณรงค์พันธ์

พล.อ.อภิรัชต์ เตรียมทหาร 20 จปร.31 พล.อ.ณรงค์พันธ์ เตรียมทหาร 22 จปร.33

พล.อ.ณรงค์พันธ์ บิ๊กบี้ มีชื่อเดิมว่า “มณเฑียร” ร้อยตรีจบใหม่รับราชการเหล่าราบ สายเลือดบูรพาพยัคฆ์ ในกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ร.2 รอ.) จ.ปราจีนบุรี ในยุคที่ พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บังคับกองพัน ร้อยเอกย้ายเข้ามาที่กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ(ร้อย ลว.ไกล) พล.1 รอ. ไปเรียนหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าราบ ฟอร์ทเบนนิ่ง รัฐจอร์เจีย สหรัฐฯ

บิ๊กแดง บิ๊กบี้ ยศพันตรี

บิ๊กแดง บิ๊กบี้ ยศพันตรี ศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารบก

ห้วงครองยศพันตรีอภิรัชต์ กับพันตรีมณเฑียร บิ๊กแดงกับบิ๊กบี้ในขณะนั้น เข้าศึกษาในหลักสูตรเสนาธิการทหารบก เป็นเวลา 1 ปี หลังจากจบการศึกษาหลักสูตรเสธ. ได้เลือกที่ลงเกิดใหม่อีกรอบ บิ๊กแดงกับบิ๊กบี้เป็นเหล่าราบทั้งคู่ จบเสธ. เลือกที่ลงตามแนวทางรับราชการ เสธ.ใหม่ในกรมทหารราบ กรม.ร. เป็น ฝยก.กรม ร. ในกองพัน พัน.ร. เป็นรองผู้บังคับกองพัน พันตรีอภิรัชต์เลือกที่ลงในกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พันตรีมณเฑียร(ชื่อใหม่ณรงค์พันธ์) เลือกที่ลงในกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ ทั้งคู่กลับเข้าลายสายทหารราบวงศ์เทวัญ

ผู้พันแดง พ.ท.อภิรัชต์

ผู้พันแดง พ.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ร.11 พัน.2 รอ.

พันตรีถึงพันโทการรับราชการทั้งคู่ ก็จะเป็น ฝอ.3 กรม หรือรองผู้พัน ต่อไปก็แต่งตัวรอเป็นผู้พัน ในตำแหน่ง รอง เสธ.กรม จากนั้นก็เป็นผู้พันยศ พ.ท. จะได้เป็นผู้พัน 2 กองพันก็ว่ากันไป ในขณะนั้นพ.ท.อภิรัชต์ เป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ พ.ท.ณรงค์พันธ์ เป็นผู้พัน 2 กองพัน ในตำแหน่ง ผบ.ร.31 พัน.1 รอ. และผบ.ร.31 พัน.3 รอ.

บิ๊กแดง บิ๊กบี้ ราชการสนาม 3 จชต.

บิ๊กแดง บิ๊กบี้ ต้อนรับพล.อ.ประวิตร ราชการสนาม 3 จชต.

ราชการสนามบิ๊กบี้อยู่ ร.31 รอ. เป็นหน่วย RDF เคลื่อนที่เร็วกองทัพบก ตอนเป็นรองผู้พันได้ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์ตะวันออก ปี 2542-2543 จากนั้นมาเป็นผู้พัน ร.31/3 รอ. ปี 2547-2548 ได้ไปราชการสนาม 3 จชต. พื้นที่ จ.ยะลา ซึ่งพ.อ.อภิรัชต์ ในขณะนั้นสังกัดกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ลงไปทำหน้าที่ใน ฉก.14 ยะลา ได้ปฏิบัติงานร่วมกับพ.ท.ณรงค์พันธ์ และได้รับการตรวจเยี่ยมจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นอีกด้วย

บิ๊กแดง บิ๊กบี้ รับส่งหน้าที่

บิ๊กแดง บิ๊กบี้ รับส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 1

การรับราชการตำแหน่งผู้การกรม พันเอกอภิรัชต์ เป็นผบ.ร.11 รอ. ปี 2550 สำหรับบิ๊กบี้เป็นผู้การ ร.31 รอ. ปี 2552, บิ๊กแดงเป็นผบ.พล.ร.11 ปี พ.ศ.2553 บิ๊กแดงออกนอกลายสายคอมมานฯไปเป็นผบ.มทบ.15 พ.ศ.2554, บิ๊กแดงกลับเข้าลายตำแหน่งหลักเป็นผบ.พล.1 รอ. ปี 2555 สำหรับบิ๊กบี้เป็นผบ.พล.1 รอ. ปี 2558

ผบ.ทบ. คนใหม่

บิ๊กแดง ผบ.ทบ. คนเก่า บิ๊กบี้ ผบ.ทบ. คนใหม่

ในขณะนั้นพล.ท.อภิรัชต์ เป็นมทภ.1 พ.ศ.2558 สำหรับพล.ท.ณรงค์พันธ์ เป็นมทภ.1 พ.ศ.2561, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก บิ๊กแดงเป็นในปี 2560 บิ๊กบี้เป็นในปี 2562 และพล.อ.อภิรัชต์เป็นผู้บัญชาการทหารบก ในปี พ.ศ.2561 เปลี่ยนผ่านให้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ เป็นผบ.ทบ. คนใหม่ ในปี พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน

พลเอกอภิรัชต์ VS พลเอกเฉลิมชัย เปลี่ยนผ่านปี 2018

COMMENT