Browse By

กระโดดร่มร่มติดขัดวิธีแก้ – Learning to cutaway

กระโดดร่มพลาดกล้องตกหมุน กล้องตัวนี้รักสุดชีวิต

กระโดดร่มหลังจากนักเรียนโดดออกจากอากาศยานเรียบร้อยแล้ว มันจะเร็วมากเพียงเสี้ยววินาที ลมก็จะพัดพานักโดดไปในทันทีหลังจากที่เท้าพ้นพื้นออกไปสัมผัสอากาศ จากนั้นก็นับ 1001 ถึง 1004 แล้วให้ปฏิบัติในท่าดึงร่ม โบกมือเหนือศรีษะในลักษณะเวฟ 2 ครั้ง เพื่อให้สัญญาณกับตัวเองเป็นการกระตุ้นเตือนว่ายังมีสติรู้ตัวอยู่ และเป็นสัญญาณให้นักโดดร่มที่อยู่รอบๆหรือครูฝึกก็ดี รู้ว่าเราจะดึงร่มแล้วนะประมาณนี้ จากนั้นก็ดึงห่วงเพื่อให้ร่มทำงาน

เงยหน้าขึ้นตรวจร่มเรียบร้อย ร่มมีปัญหา การปฏิบัติเมื่อครูสั่งร่มติดขัดให้นักเรียนทวนคำสั่งว่า “ร่มติดขัด”

ขั้นตอนที่  1 ให้จับสายโยงบ่าคู่หน้า จับสุดแขน ดึงลงมาเกือบสุดแขนแล้วนับ 1 2 ในขณะที่ดึงตาต้องมองผืนผ้าร่มตลอด ว่าผืนผ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมั๊ย ร่มจากกางมีปัญหากลับมากางเป็นปกติมั๊ย ไม่ใช่ดึงเฉยๆ แต่ตาไม่มอง

ขั้นตอนที่ 2 จับสายโยงบ่าคู่หลังแล้วดึงลงมา นับ 3 4 จับสุดแขนเหมือนกัน แล้วดึงลงมาเกือบสุดแขน ร่มยังไม่กางอีก

ขั้นตอนที่ 3 จับสายคอนโทลหรือสายบังคับ จับสุดแขนดึงลงมาสุดแขนแล้วนับ 5 6 ยังไม่กางอีก

ขั้นต่อไป…ดู ดูที่อะไร ดูที่ห่วงดึงและหมอนคัท โดยหมอนคัทอยู่ขวา ห่วงดึงอยู่ซ้าย ดูตามองดู…จับ…แดะ…ตัด แล้วมองตามไป …ดึง ตรวจร่ม มือยังกำอยู่ อย่าทิ้งทั้งห่วงดึงและหมอนคัท ไม่งั้นร่มเดทไลน์ อีกครั้ง ดู…จับ…แดะ…ตัด…ดึง ตรวจร่ม หลังจากร่มกางเรียบร้อยก็เก็บสัมภาระ ใครไม่เข้าใจโดยเฉพาะเก่าๆ ใหม่ๆ ผมเชื่อโอเคแล้ว น่าจะเจอบ่อยน่าจะเห็นบ่อย ถึงแม้ไม่เคยใช้ร่มช่วยแต่ก็น่าจะเห็นมีการซักซ้อมอยู่แล้ว

วันนี้เพิ่มเติมให้เป็นระบบเป็นหลักสูตรเหมือนๆกัน ดังนั้นให้ทำให้เหมือนกัน นี่คือในทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ เวลาโดดจริงในการปฏิบัติมันไม่ใช่อย่างนี้ ต้องดูเครื่องวัดต่ออีก ถ้าความสูงยังเกิน 3000 ฟุตอยู่ ไม่ต้องรีบร้อนที่จะคัท ดึงสายบังคับ 5 6 ต่ำกว่า 3000 ลงมาแล้วยังเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ดู…จับ…แดะ…ตัด…ดึง อันนี้คือในทางปฏิบัติเมื่อเราโดดจริง ตอนนี้ฝึกให้ได้อย่างนี้ก่อน เอาตามนี้นะในการแก้ปัญหาร่มติดขัดตอนกระโดดร่ม

คุณลักษณะร่มบุคคลโดดแบบกระตุกเองทางทหาร และอุปกรณ์ (ร่มหลัก FF)

COMMENT