Browse By

กระโดดร่มร่มไม่กางวิธีแก้ – A bag lock malfunction

โดดร่มหลักสูตรแทรกซึม โรงเรียนสงครามพิเศษ

กระโดดร่มในภาคอากาศ นักเรียนจะได้ฝึกการปฏิบัติเมื่อโดดร่มออกจากอากาศยาน หลังจากที่เท้าพ้นพื้นไปแล้ว มีแต่ร่มหลัก/ร่มสำรองเท่านั้นที่อยู่กับนักโดด ตัวนักโดดจะได้สัมผัสอากาศรับรู้ถึงท่าทางดิ่งลง หงาย คว่ำ ม้วนหน้า ม้วนหลัง ตีลังกาก็มี ตรงนี้ขึ้นอยู่กับท่าทางการฝึกในภาคพื้นที่เป็นท่าแดะ ท่าฟ๊อกพื้นฐาน ถ้าฝึกมาดีก็ดีไปมันจะติดตัวและจำไปตลอด

สำหรับนักเรียนนายใดท่าไม่ดีก็จะโดนลมเอาไปกินในลักษณะตีลังกา ม้วนหมุน แต่ก็มีทางแก้ก็คือต้องแดะ อยู่ในท่าฟ๊อกกางเข้าไว้ คิดอะไรไม่ออกทำตัวให้อยู่ในท่ากางแขนกางขา กากบาทนั่นแหละดี แล้วมันจะกลับมาดิ่งลงปกติ หลังจากนั้นเมื่ออยู่ในท่าแดะแล้ว ดูเครื่องวัด ดูระยะความสูง ให้อยู่ในระยะประมาณ 3000 – 4000 Ft ก็ให้สัญญาณ มองห่วงดึงห่วงได้เลย ต่อไปก็นับ 1001 1002 1003 1004 ตรวจร่ม ร่มไม่กาง ตะโกนเพื่อเรียกสติ “ร่มไม่กาง”

กระโดดร่มไม่กาง

กระโดดร่ม ร่มไม่กาง มาทบทวนการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง

กระโดดร่มดึงร่มแล้ว ร่มไม่กาง สำหรับร่มไม่กาง คือไม่มีผืนผ้าร่มออกมากินลมเลย จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม อีกประการหนึ่งที่ทำให้นักเรียนสับสนว่าร่มเราไม่กางหรือเปล่า คือร่มดั๊ม ร่มดั๊มคือบางคนดึงมาแล้วร่มมันกางนั่นแหละ แต่มันดั๊มอยู่ข้างหลัง ครูถึงบอกเวลานับถึง 1004 ต้องแดะตัวแบบบิดตัวเอียงช่วยหน่อย ถ้าไม่บิดตัวโอกาสที่ร่มดั๊มจะมี แต่ถ้าบิดตัวร่มที่มันดั๊มอยู่ จะกินลมแล้วกางออก เพราะว่ามันเกิดสุญญากาศ สปริงมันเด้งอยู่บนหลังเนี่ยลมมันไม่ผ่านเลย พอบิดตัวปุ๊บส่งเลย ทำให้ร่มนำขึ้นไปกาง ดังนั้นร่มดั๊มอย่าไปตกใจ จะใช้ร่มช่วยท่าเดียว

กระโดดร่มออกมาแล้วร่มไม่กางวิธีแก้เหตุติดขัด การปฏิบัติ เมื่อครูสั่งว่า ร่มไม่กาง นักเรียนก็ทวนคำสั่ง “ร่มไม่กาง” แล้ว ดู…จับ…แดะ…ตัด…ดึง ตรวจร่ม แค่นี้เอง ตัด 1 2 3 4 5 6 ออกไป แค่นั้นแหละ สรุปแล้วคือต้องคัทร่ม

โดดร่มหลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูง โรงเรียนสงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี

COMMENT