Browse By

Daily Archives: January 15, 2019

ประวัติทักษิณ ชินวัตร

ประวัติทักษิณ ชินวัตร เตรียมทหารรุ่น 10 นายร้อยตำรวจรุ่น 26

ประวัติทักษิณ ชินวัตร – Thaksin Shinawatra Profile ประวัติทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กาลเวลาเปลี่ยนผ่าน 2019 รูปภาพเล่าเรื่องชีวประวัติของทักษิณตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้ใหญ่ อายุ 3 – 61 ปี สำหรับรายละเอียดประวัติเรื่องราวก็ไม่แตกต่างจากประวัติของบุคคลสำคัญคนอื่นๆ

ประวัติประวิตร วงษ์สุวรรณ

ประวัติพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ บิ๊กป้อม อดีต ผบ.ทบ.

ประวัติพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ บิ๊กป้อม กำเนิดนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 6 นักเรียนนายร้อย จปร. รุ่นที่ 17 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือบิ๊กป้อม เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เรียนอยู่ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล