Browse By

Category Archives: Helicopter

เครื่องบินลำเลียง MC-130 J บินสนับสนุน กระโดดร่มร่วมมิตรภาพ CG19

ฝึกคอบร้าโกล 2019 ทีมบินสนับสนุน THA-US

ทีมนักบิน Us ส่วนล่วงหน้า ฝึกคอบบร้าโกล 2019 มาสำรวจพื้นที่การฝึก ณ ศูนย์การบินทหารบก สำหรับอากาศยานที่ใช้ในการฝึกจากทีม Us คงไม่พ้นเจ้าเหยี่ยวดำ Black Hawk จากค่ายอเมริกานั่นเอง

ทหารรบพิเศษ ภารกิจช่วยเหลือค้นหากู้ภัย

นสศ. ร่วมกับ ศบบ. ช่วยเหลือประชาชนจากพายุปาบึก

ทหารรบพิเศษ(Airborne) ร่วมกับนักบิน(ศบบ.) ช่วยเหลือประชาชนจากพายุปาบึก : Search & Rescue Mission, Thai Special Forces หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับศูนย์การบินทหารบก เคลื่อนย้ายกำลังและยุทโธปกรณ์ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุปาบึก

วันการบินทหารบก

วันการบินทหารบก ครบรอบ ปีที่ 66 : 66th Anniversary of AAVNC

วันการบินทหารบก ครบรอบ ปีที่ 66 – Royal Thai Army Aviation Center, 66th Anniversary 14 มิ.ย. 2561 วันการบินทหารบก ครบรอบ ปีที่ 66 วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันครบรอบสถาปนาศูนย์การบินทหารบก ศบบ. เป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบก ซึ่งมีการพัฒนาและขยายอัตราเป็นหน่วยระดับกองพล โดยมี พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร เป็นผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก

เฮลิคอปเตอร์ Bell UH-1 Huey

เฮลิคอปเตอร์ Bell UH-1 สนับสนุนกระโดดร่ม : Huey Helicopter Landing and Takeoff

เฮลิคอปเตอร์ Bell UH-1 Huey บินสนับสนุนกระโดดร่ม – UH-1 Huey Helicopter Landing and Takeoff การฝึกกระโดดร่มประจำเดือนของหน่วยกองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 2 ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี ได้รับการสนับสนุนอากาศยาน เฮลิคอปเตอร์ Bell UH-1 Iroquois จากศูนย์การบินทหารบก

เฮลิคอปเตอร์ ec145 t2 กองทัพบกไทย

เฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.145 เติมน้ำมัน : EC145 T2 Helicopter refueling

เฮลิคอปเตอร์ ฮ.ท.145 เติมน้ำมัน : EC145 T2 Helicopter refueling เฮลิคอปเตอร์ EC145 T2 ลงจอดเติมน้ำมันประเภทเชื้อเพลิง เจ.พี.8 ที่สนามบินท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดย เฮลิคอปเตอร์ EC145 T2 มีความจุถังเชื้อเพลิง 903.8 ลิตร, อัตราสิ้นเปลือง 410 ลิตร/ชั่วโมง