Browse By

Tag Archives: วันกองทัพไทย

วันกองทัพไทย

สวนสนามวันกองทัพไทย ปี 63 วันกองทัพบก รำลึกศึກยุทธหัตถี

สวนสนามวันกองทัพไทย ปี 63 วันกองทัพบก รำลึกศึກยุทธหัตถี กองทัพไทย 4 เหล่าทัพ ซ้อมใหญ่(เสมือนจริง)พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความเข้มแข็ง พร้อมเพรียง มีความสามัคคี

ผู้พันเบิร์ด วันชนะ สวัสดี

วันชนะ สวัสดี วันกองทัพไทย ประวัติผู้พันเบิร์ด

วันชนะ สวัสดี วันกองทัพไทย ประวัติผู้พันเบิร์ด ตำนานสมเด็จพระนเรศวร สวัสดี วันกองทัพไทย ปี 2562 วันนี้วันดีเป็นวันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึก ในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับ พระมหาอุปราชาของพม่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษของไทย