Browse By

วันชนะ สวัสดี วันกองทัพไทย ประวัติผู้พันเบิร์ด

วันชนะ สวัสดี วันกองทัพไทย ประวัติผู้พันเบิร์ด ตำนานสมเด็จพระนเรศวร

สวัสดี วันกองทัพไทย ปี 2562 วันนี้วันดีเป็นวันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึก ในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีกับ พระมหาอุปราชาของพม่า เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษของไทย ที่เสียสละเลือดเนื้อในการปกป้องรักษาชาติเอาไว้ให้ลูกหลานของเรา หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคลได้สร้างภาพยนต์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีพ.อ.วันชนะ สวัสดี หรือผู้พันเบิร์ด นักแสดงนำเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มาดูประวัติของผู้พันเบิร์ดนักแสดงนำหนังเรื่องนี้กันได้ครับ

พ.อ.วันชนะ สวัสดี หรือผู้พันเบิร์ด เคยเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหาร(AFAPS) รุ่นที่ 34 ในปี 2534 และต่อมาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 45 ในปี 2539 หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เลือกที่ลงใน กองพันทหารม้าที่ 19

ผู้พันเบิร์ด วันชนะ สวัสดี

วันกองทัพไทย ประวัติผู้พันเบิร์ด นักแสดงนำตำนานสมเด็จพระนเรศวร

พันเอกวันชนะ สวัสดี เกิดที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2515 พ่อของเขาเป็นทหารเช่นกัน ผู้พันเบิร์ดได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นผู้บังคับกองร้อย กองพันทหารม้าที่ 19 ในปี 2543 และในปี 2547 เขามาทำหน้าที่เป็นนายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกของกองพันทหารม้าที่ 19 หลังจากนั้นจึงไปเรียนเสธ. ในโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

พันตรีวันชนะ ในขณะนั้น จบการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกในปี 2549 หลังจากสำเร็จการศึกษาจาก CGSC(Command and General Staff Collage) ท่านได้เลือกที่ลงอีกครั้งใน กรมกิจการพลเรือน กองทัพบก ในปี 2554 ผู้พันเบิร์ดถูกเลือกให้ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับกองพัน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รักษาพระองค์ เป็นเวลา 2 ปี

ประวัติผู้พันเบิร์ด

ผู้พันเบิร์ดในวัยเด็ก และนักเรียนเตรียมทหาร

จากนั้นในปี 2556 กลับมาเป็นฝ่ายเสนาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลเรือน ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของกองทัพบก ในสังกัดกรมกิจการพลเรือน ทบ. และในปัจจุบัน ปี 2562 ได้ปรับย้ายมาที่กระทรวงกลาโหม เป็นผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ ทำงานอยู่ที่นี่ถึงตอนนี้ ปี 2019

ประวัติผู้พันเบิร์ด วันชนะ สวัสดี – หมอภาคย์ โลหารชุน : Wanchana Sawasdee – Phak Lohanchun Profile

ผู้พันเบิร์ด วันชนะ สวัสดี และหมอภาคย์ โลหารชุน เคยร่วมงานด้วยกันในหลายๆ งานการแสดงหรือการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ให้กับกองทัพบกหรือองค์กรเอกชนต่างๆ มาโดยตลอด ทั้งสองท่านนี้เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความเสียสละต่อสังคมในการทำความดี บำเพ็ญประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อประเทศไทย คนไทยและมวลมนุษยชาติ ด้วยความดีงาม

COMMENT