Browse By

Tag Archives: ราชการสนาม

พล.ท.ภูมิพัฒน์ ผบ.นสศ.

ทหารพลร่มป่าหวาย️ ราชการสนามเขาพระวิหาร

เรื่องเล่าทหารพลร่มป่าหวาย️ ราชการสนามเขาพระวิหาร สมัยก่อน ภาพแรก …นั่งตรงสิงห์บนซ้าย ใครจะรู้ว่าท่านจะเป็นผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษ-ผบ.นสศ.

ทหารพลร่ม

ทหารพลร่มป่าหวาย พลร่มรุ่น 4 พ.อ.ศรี เทศนา

เรื่องเล่า ทหารพลร่มป่าหวาย️ พันเอกศรี เทศนา พลร่มรุ่น 4 ผม(ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์)ไปเจอ พ.ต.ศรี เทศนา ที่ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย ตอนนั้นท่านเป็นพลร่มป่าหวายไปราชการในการปราบจีนฮ่อ

ทหารรบพิเศษ

ทหารพลร่มรุ่น 2 ร.อ.เอี้ยน อุไรรัตน์

ร.อ.เอี้ยน อุไรรัตน์ เกิด ปี พ.ศ.2470 เป็นทหารพลร่มป่าหวายสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งท่านเป็นพลร่มรุ่น 2 บรรจุอยู่ป่าหวาย

เสียงปืนแตก ที่บ้านมอเก็จ พรุพรี ปี 20

ยุทธการเสียงปืนแตก สุราษฯ ตอนนั้นกับตอนนี้

ยุทธการเสียงปืนแตก บ้านมอเกร็ต พรุพรี ปี 2520 …ตอนนั้น ผม(ผู้เล่า)น้องสุดท้องปี 2519 จบมามีกำลังพลทั้งหมดมาบรรจุใน กรพ.1(พร.) จำนวน 16 คน ออกสนามภาคใต้ครั้งแรก ยุทธการเสียงปืนแตก

ทหารรบพิเศษ

ภาพในอดีตตอนไปราชการพิเศษ อาลัยผู้วายชนม์

พี่เชวง พี่วัลลภ ทองบริบูรณ์ คนที่ 3 จำไม่ได้ คนที่ 4 พี่วิรัตน์ สุขเกษม ฝากความคิดถึงพี่ชายทั้ง 4 คนครับ คิดถึงอยู่แห่งหนใด ยังรักคิดถึง