Browse By

Tag Archives: ราชการชายแดน

พล.ท.ภูมิพัฒน์ ผบ.นสศ.

ทหารพลร่มป่าหวาย️ ราชการสนามเขาพระวิหาร

เรื่องเล่าทหารพลร่มป่าหวาย️ ราชการสนามเขาพระวิหาร สมัยก่อน ภาพแรก …นั่งตรงสิงห์บนซ้าย ใครจะรู้ว่าท่านจะเป็นผู้บัญชาการหน่วยสงครามพิเศษ-ผบ.นสศ.

ทหารพลร่ม

ทหารพลร่มป่าหวาย พลร่มรุ่น 4 พ.อ.ศรี เทศนา

เรื่องเล่า ทหารพลร่มป่าหวาย️ พันเอกศรี เทศนา พลร่มรุ่น 4 ผม(ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์)ไปเจอ พ.ต.ศรี เทศนา ที่ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย ตอนนั้นท่านเป็นพลร่มป่าหวายไปราชการในการปราบจีนฮ่อ

ทหารรบพิเศษ

ทหารพลร่มรุ่น 2 ร.อ.เอี้ยน อุไรรัตน์

ร.อ.เอี้ยน อุไรรัตน์ เกิด ปี พ.ศ.2470 เป็นทหารพลร่มป่าหวายสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งท่านเป็นพลร่มรุ่น 2 บรรจุอยู่ป่าหวาย

ทหารรบพิเศษ

ภาพในอดีตตอนไปราชการพิเศษ อาลัยผู้วายชนม์

พี่เชวง พี่วัลลภ ทองบริบูรณ์ คนที่ 3 จำไม่ได้ คนที่ 4 พี่วิรัตน์ สุขเกษม ฝากความคิดถึงพี่ชายทั้ง 4 คนครับ คิดถึงอยู่แห่งหนใด ยังรักคิดถึง