Browse By

Tag Archives: พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ประวัติ

ประวัติพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล บิ๊กโจ๊ก

ประวัติบิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล กำเนิดนายร้อยตำรวจ 47

ประวัติพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล บิ๊กโจ๊ก เตรียมทหารรุ่น 31 นายร้อยตำรวจ 47 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ปี พ.ศ.2533 กำเนิดนักเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน รุ่นที่ 47 วิธีคิดรุ่น นรต. ให้นับรุ่นเตรียมทหารบวกด้วย เลข 16 เช่น รุ่นบิ๊กโจ๊ก นตท.31 + 16 ออกมาเป็นรุ่น นรต.47

ประวัติบิ๊กโจ๊ก สุรเชษฐ์ หักพาล

ประวัติพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล บิ๊กโจ๊ก เตรียมทหารรุ่น 31

ประวัติพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล บิ๊กโจ๊ก เตรียมทหารรุ่น 31 นายร้อยตำรวจ 47 พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล กำเนิดนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 31 ชื่อเล่นโจ๊ก วันเกิด 29 ตุลาคม พ.ศ. 2513 เป็นคนจังหวัดสงขลา เรียนระดับมัธยมที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ ก่อนสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร