Browse By

Tag Archives: กองพันจู่โจม

กองพันจู่โจม Rangers lead the way

กองพันจู่โจมรบปะทะหน้าแนวไทย-กัมพูชา

กองพันจู่โจม ครบรอบ 30 ปี : 30th Anniversary of Ranger Battalion, June 21, 2018 กองพันจู่โจมรบปะทะหน้าแนวไทย-กัมพูชา อีกหน้าประวัติศาสตร์หน่วยรบพิเศษไทยไม่มีวันลืม นักรบพิเศษรุ่นหลังจะรำลึกไว้ในความทรงจำไม่มีวันจางหายกับการรบในครั้งนี้

Thailand, Singapore ฝึกร่วม Flash Thunder 2018 joint military drill

Thailand, Singapore ฝึกร่วม Flash Thunder 2018 joint military drill หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษของกองทัพไทยโดยกองพันจู่โจมและกองทัพสิงคโปร์โดยกองกำลังหน่วยคอมมานโดของสิงคโปร์ดำเนินการฝึกร่วมหน่วยรบทหารขนาดเล็กและการปฏิบัติการพิเศษ

การปฏิบัติการโดยตรงกองพันจู่โจม – Ranger Battalion Capabilities

การปฏิบัติการโดยตรงกองพันจู่โจม – Ranger Battalion Capabilities Demonstration การปฏิบัติการพิเศษสาธิตเข้าตีที่หมายของกองพันจู่โจม กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3 รอ. ฝึกเพิ่มพูนขีดความสามารถ Direct Action(DA) ในเขตพื้นที่สนามโดดร่มท่าเดื่อ