Browse By

สัปดาห์ที่ 4 โดดร่มจั๊มแรก – Proud to be Airborne

สัปดาห์ที่ 4 โดดร่มจั๊มแรก – Proud to be Airborne ในสัปดาห์ที่ 4 ของการฝึกโดดร่ม นักเรียนจะได้โดดร่มเป็นจั๊มแรกของการฝึก ก่อนการโดดจะต้องมีการสักการะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะครูฝึกและนักเรียน โดยมีเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ที่บินสนับสนุนการโดดร่ม รวมทั้งนักบินมาทำพิธีบวงสรวงในครั้งนี้ด้วย

Special warfare school Arawan camp Jump week.
Every one pray for the first jump. Proud to be Airborne.

เรียนกระโดดร่ม กับพลเรือนหรือทหารดี? การโดดร่มมีความนิยมกันอย่างแพร่สะพัดทั้งด้านการทหารและด้านการฝึกของพลเรือน หลักสูตรโดดร่มของกองทัพบกมีอุปกรณ์ครบครันแบบใหม่และนำสมัยที่สุดสำหรับฝึกฝน ด้วยความปลอดภัยที่วางใจได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์

สักการะ เฮลิคอปเตอร์ MI-17

สัปดาห์ที่ 4 โดดร่มจั๊มแรก – Proud to be Airborne

COMMENT