Browse By

ประวัติหมอภาคย์ ฮีโร่ดำน้ำพาหมูป่าออกจากถ้ำ – Heroic Army medic Phak Lohanchun

ประวัติหมอภาคย์ ฮีโร่ดำน้ำพาหมูป่าออกจากถ้ำ : Heroic Phak – Transformation From 1 To 40 Years Old

ประวัติหมอภาคย์ ก่อนที่จะมาเป็นแพทย์ทหาร ได้ลงสอบคัดเลือกแข่งขันกับนักเรียนชายทั่วทั้งประเทศไทย ในสถาบันโรงเรียนเตรียมทหารและวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตั้งแต่เป็นนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ด้วยฟ้าลิขิตให้มาเป็นนักเรียนแพทย์ทหารในวันนั้น จึงได้มีชื่อพันโทนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน ในวันนี้ เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและชาวต่างชาติ สถานการณ์ได้สร้างวีรบุรุษจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ตลอดไปไม่มีวันเลือนลางจางหาย “ภารกิจปฏิบัติการพาคนกลับบ้าน พาหมูป่าออกจากถ้ำ”

วันที่ผู้ปกครองพามารายงานตัววันแรกเพื่อทำสัญญาก่อนเข้าเรียน จากนักศึกษามาเป็นนักเรียนแพทย์ทหารภาคย์ จะต้องผ่านขั้นตอนรายงานตัวกับนายทหารปกครองและร่ำลาผู้ปกครองให้เรียบร้อย จากนั้นสถานภาพจะเข้าสู่นักเรียนใหม่มาเข้าสู่ระบบนักเรียนทหารในปี 1997

เมื่อหมอภาคย์ เลือกเป็นทหารรบพิเศษหมวกแดง Army medic Dr Pak Was Born To Be Airborne(Special Forces)

ปี 1997 – 2002 การฝึกและศึกษาในวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สำหรับทางด้านวิชาการที่เป็นวิชาชีพสายการแพทย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏเกล้าจะมีส่วนการศึกษารับผิดชอบทางด้านความรู้วิชาการของนักเรียนแพทย์ทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 ในส่วนทางด้านการทหารวิชาชีพสายทหารก็มีการฝึกตามวงรอบประจำปีในทุกๆ ชั้นปีตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6

หมอภาคย์ มีประวัติการฝึกในหลักสูตรรบพิเศษมาทั้งหมด 7 หลักสูตรทางทหาร โดยหลักสูตรแรกได้เข้ารับการฝึกกระโดดร่ม หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 229 ในปี 1999 ต่อมาได้เข้ารับการฝึกในคอสหลักสูตรพิเศษอีกจำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรจู่โจม ปี 2005, หลักสูตรซีล มนุษย์กบ หรือนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ปี 2007, หลักสูตรรีคอน ปี 2008, หลักสูตรคอมมานโด ปี 2010 และหลักสูตรทหารเสือราชินี ปี 2017 เป็นหลักสูตรสุดท้าย

หน่วยซีล seal ในอันดับ 10 หลักสูตรรบพิเศษไทย – Top 10 Thai Special Forces Training

ในปี 2018 พันโทนายแพทย์ภาคย์ โลหารชุน ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 3 ได้รับภารกิจพิเศษให้ไปช่วยเหลือโค้ชและเยาวชนทีมหมูป่า อะคาเดมี่ 13 ชีวิตออกจากถ้ำหลวง เนื่องด้วยเป็นหมอทหารที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษ จึงถูกเลือกให้รับภารกิจที่มีความเสี่ยงและอันตรายนี้ ทุกๆ คนที่รู้จักหมอภาคย์ไม่รู้สึกแปลกใจว่าทำไม? หมอนักรบคนนี้ต้องรับภารกิจที่ท้าทายเขาอยู่ เพราะทุกคนต่างรู้ดีว่าหมอคนนี้ต้องการพา 13 หมูป่าออกจากถ้ำ ด้วยความดีงามของหมอภาคย์ที่มีทั้งร่างกายและจิตใจ ต่อคนไทยและมวลมนุษยชาติ

เมื่อหมอภาคย์ฝึกกระโดดร่มร่วมนายร้อย จปร. Airborne 229 Training, 1999 Then And Now(2018)

Army medic Dr Pak Loharnshoon Evolution from 17 years old.
Thai Army medic Phak Lohanchun graduated from Phramongkutklao College of Medicine and later joined the Special Forces Units of Royal Thai Army(Red Berets).

Heroic Army medic Phak Lohanchun is a military doctor who had graduated from the Airborne 229 training course in 1999, and later trained in 6 Thai Special Forces Training, Airborne(1999), Ranger(2005), Thai Navy Seal(2007), Recon(2008), Commando & PJ(2010) and the Queen’s Guard(2017). He’s a very strong doctor in Thai Armed Forces.

List of courses training:
1999 Airborne
2005 Ranger
2007 Thai Navy Seal
2008 Recon
2010 Commando & PJ
2017 Queen’s Guard

ประวัติหมอภาคย์

Army medic Dr Pak Loharnshoon Evolution from 17 years old.
ประวัติหมอภาคย์ ฮีโร่ดำน้ำพาหมูป่าออกจากถ้ำ

COMMENT