Browse By

ประวัติการรบ อดีต ผบ.ทบ. พล.อ.เฉลิมชัย – Gen. Chalermchai Executive Profile

ประวัติ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท อดีต ผบ.ทบ. – Gen. Chalermchai Sitthisad Profile & Biography

ประวัติการรบของท่าน ตอนนั้น กองรบพิเศษ(พลร่ม) อดีต ผบ.ทบ. เลือกลงเป็น รอง ผบ.ชป.รพศ. ปัจจุบันคือ กรมรบพิเศษที่ 1 รับผิดชอบด้านกัมพูชา
สมัยนั้นมีราชการลับของ ทบ. รหัส 838 และไทยเสรี ชป.รพศ. จัดกำลังพลเข้าปฏิบัติภารกิจต่อต้านคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่เขมร 3 ฝ่าย ท่ามกลาง มิตรสหายศัตรู พลพรรคกองโจร พลนำทาง รบพิเศษต้องจัดตั้ง ควบคุมกลุ่มต่อต้าน โดยมีผู้นำของเขมรสนับสนุนที่เป็นฝ่ายเรา เข้าสู้รบร่วมกับทหารฝ่ายเรา ทหารพราน ตชด. ผลักดันคอมมิวนิสต์ไม่ให้เข้ามาในประเทศไทย ในตอนนั้นท่านเป็น ผบ.ชป.รพศ. ลูกน้องจัดมาจาก กรมรบพิเศษที่ 1 combine กับกรมรบพิเศษที่ 2
….จากการบอกเล่าและถ่ายทอดประสบการณ์ของนายสิบสื่อสาร จ.แกลบ ในสนามท่านไม่กินเหล้า สูบบุหรี่ แต่ลูกน้องขอกินเหล้า ท่านก็อนุญาตให้จอดซื้อก่อนกลับฐานปฏิบัติการ(ฐปรพ.) เพราะนายสิบสื่อสารสมัยนั้นต้องติดต่อกันด้วยรหัสมอส ฝีมือต้องพริ้วและมีเซ้นมาก ต้องใช้แอลกอฮอร์บิ้วอารมณ์ก่อน แล้วนิ้วที่พิมพ์และหัวสมองถึงจะแล่น ด้วยการพิมพ์เข้ารหัสมอส ดิบดิบดิบ ดาดาดา ดาดิบดา ….

24 กุมภาพันธ์ วันรบพิเศษ – Thai Army Special Forces Day 2018

ท่านปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดๆ(เคสนั้นมีวัวชาวบ้านมาในพื้นที่ คนไทยหรือเขมรไม่ทราบ ซึ่งหนีสงครามมาท่านก็ช่วยเหลือ)
สำหรับนายสิบสมัยนั้นที่ร่วมรบเป็นลูกน้องกับหัวหน้า เป็นนายสิบรุ่นแรกของศูนย์สงครามพิเศษ(แต่ก่อนศูนย์การทหารราบมีที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์สงครามพิเศษ จ.ลพบุรี) ถ้าเทียบรุ่นก็ประมาณนายสิบรุ่น Bravo ปี 26 ตอนนี้เกษียณอายุไปก็เยอะ เท่าที่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ก็ประมาณนี้ จากการบอกเล่าของนายสิบสื่อสารที่เป็นลูกน้องของท่านตอนอยู่ในชุดปฏิบัติการรบพิเศษ

ประวัติการรบ อดีต ผบ.ทบ. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

ประวัติการรบ อดีต ผบ.ทบ. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

COMMENT