Browse By

ประวัติทักษิณ ชินวัตร นตท.10 นรต.26 – Thaksin Shinawatra Biography

ประวัติทักษิณ ชินวัตร – Thaksin Shinawatra Profile & Biography

ประวัติของทักษิณ ชินวัตร ส่วนหนึ่งในหน้าประวัติของท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 10 ซึ่งครูประเสริฐ ได้ตอบคำถามของเด็กชายทักษิณในขณะนั้นว่า โรงเรียนไหนสอนคนให้เป็นนายก คำตอบดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านสมัครสอบเข้าเตรียมทหารถึงสองครั้งจึงสอบติดเข้าไปเรียนได้ สำหรับเพื่อนร่วมรุ่นของท่าน ได้แก่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา อดีต ผบ.ทบ. ทหารเสือสายบูรพาพยัคฆ์ ลายเดียวกับบิ๊กตู่ พลเอกประยุทธ์(เตรียมทหารรุ่น 12) ถ้าห่างกันไม่เกิน 2-3 รุ่น เรียกพี่น้องกันได้ในสมัยเป็นนักเรียนเตรียมทหาร น้องเคารพพี่ พี่ให้เกียรติน้อง ปกครองกันตามระบบอาวุโส ส่วนแนวทางการทำงานรับราชการก็ตามแนวทางของแต่ละท่าน

ประวัติพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีต ผบ.ทบ. : Gen. Prayut chan o cha From 7 To 64 Years Old

สำหรับประวัติของทักษิณ ชินวัตร จากเด็กธรรมดา มาเป็นนายร้อย จนได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารปีที่ 2 นตท.ทักษิณฯ ได้เข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจอีก 5 ปี ในรุ่นนรต. ที่ 26 โดยท่านจบการศึกษาจากที่นั่นในปี 2516 หลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้รับทุนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขากระบวนการยุติธรรม ที่มหาวิทยาลัย Eastern Kentucky (สหรัฐอเมริกา) เพื่อศึกษากระบวนการยุติธรรมทางอาญา เขาจบการศึกษาจากที่นั่นด้วยปริญญาโทในปี 2518 จากนั้นเขากลับมาที่ประเทศไทยเพื่อเข้ารับราชการและทำงานใช้ทุนต่อไป

ประวัติทักษิณ ชินวัตร

ประวัติทักษิณ ชินวัตร เตรียมทหารรุ่น 10 นายร้อยตำรวจรุ่น 26

ร.ต.ต.ทักษิณ จบมาเลือกที่ลงในกองบัญชาการตำรวจนครบาล จากนั้นไปเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เริ่มสอนที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ต่อมาในช่วงเวลาสั้นๆ ท่านถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่พิเศษภายใต้สำนักงานของนายกรัฐมนตรี หลังจากรับราชการตำรวจอีกพักใหญ่ๆ เขากลับไปที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ในปี 2521 โดยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาเดิม(สาขากระบวนการยุติธรรม) ที่มหาวิทยาลัย Sam Houston State University (Texas) เมื่อกลับมาถึงประเทศไทย พ.ต.ท.ทักษิณ ก็กลับมาทำงานในกองบัญชาการตำรวจนครบาล ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน นอกจากนี้เขายังทำหน้าที่ส่วนงานทั่วไปโดยเป็นหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการ จนถึงเวลาที่ท่านลาออกจากการรับราชการตำรวจในปี 2530

ประวัติทักษิณ ชินวัตร

ทักษิณตอนเรียนโรงเรียนมงฟอร์ต, เตรียมทหาร และนายร้อยตำรวจ ตามลำดับ

ท่านทักษิณ ชินวัตร เตรียมทหารรุ่น 10 กับเสธ.แดง เตรียมทหารรุ่น 11 รุ่นติดกัน รุ่นปกครองกันมา เรียนฝึกศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารอยู่ด้วยกัน 1 ปี หลังจากนั้น นตท.ทักษิณ ในขณะนั้น ต้องขึ้นเหล่าไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

ประวัติ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล เสธ.แดง – Major General Khattiya Sawasdipol Profile

COMMENT