Browse By

เปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่ Open House ญาติมาเยี่ยม

เปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่ (Open House) เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 65 พิธีเปิดบ้านต้อนรับญาติทหารใหม่ (Open House) วันเยี่ยมญาติทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 1

ในการจัดกิจกรรมมีความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ ต้องการให้ทหารใหม่ ได้ผ่อนคลายความตรึงเครียดจากการฝึกในห้วงที่ผ่านมา

ต้องการให้ญาติของทหารใหม่ ได้เห็นถึงพัฒนาการของบุตรหลาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากชีวิตความเป็นอยู่แบบพลเรือน จนถึงวันที่ก้าวเข้ามาสู่ค่ายทหาร

มารับใช้ชาติ ณ แห่งนี้ ให้ได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของน้องๆ ทหาร การพัฒนาความสมบูรณ์ความแข็งแรงทางร่างกาย และจิตใจ ความมีระเบียบ วินัย

จากการฝึกสอนของครูฝึกที่มีประสบการในด้านการฝึก ในห้วงที่ผ่านมา หน่วยได้คัดเลือกบุคลากรดังกล่าวเพื่อมาถ่ายทอดวิชาความรู้ต่างๆ ให้กับน้องๆ ทหารใหม่ เป็นอย่างดี

โดยมี ผู้ฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ ครูนายสิบ และครอบครับน้องทหารใหม่ ร่วมกิจกรรมฯ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ โดยมีการแสดงจากน้องทหารใหม่ ดังนี้

แม่ไม้มวยไทย, ท่ากายบริหารพระราชทาน, ยิ ง ปื น ฉับพลัน, การปฎิบัติทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภ เริงระบำ”

สำหรับในวันนี้หลังจากกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ Open House น้องๆทหารใหม่ จะได้ปล่อยลาพัก กลับบ้าน พร้อมกับญาติทหารใหม่

หลังจากที่ได้ทำการฝึกทหารใหม่มา 6 สัปดาห์ ฝึกตามหน้าที่อีก 3 สัปดาห์ เพื่อเป็นการได้พักฟื้นฟูร่างกาย จึงจะกลับมาที่หน่วย ขึ้นกองร้อยต่อไป

COMMENT