Browse By

กระโดดร่มเมื่ออยู่กลางอากาศทำอย่างไร

ฝึกบนเครื่องบินจำลอง H-1 ถึง H-40 HALO 35

หลังจากการฝึกกระโดดร่มในห้วงสัปดาห์แรกการปฏิบัติในภาคพื้นจบไปแล้ว ในสัปดาห์ที่สองนักเรียนจะได้ฝึกต่อไปในภาคอากาศและการปฏิบัติเมื่ออยู่บนอากาศยาน ซึ่งเนื้อหาจะเป็นวิชาพื้นฐานที่ต่อเนื่องมาจากการฝึกภาคพื้น ซึ่งนักเรียนจะต้องคลุกดินหรือไม่ก็สนามหญ้า เกลือกกลิ้งกันทั้งวันจนกว่าท่าแดะจะออกมาดี บางคนมีพื้นฐานมาจากการฝึกที่หน่วยก็จะได้เปรียบหน่อย แต่นักเรียนบางคนมาแบบไม่มีพื้นฐานเบสิคเลย มันก็จะมั่วๆหน่อย

พวกนี้ก็จะโดนครูฝึกจับแยกกลุ่มออกมาเลย เพื่อให้ง่ายในการฝึกเกณฑ์ก็คือจะคัดนักเรียนตามจำนวนจั๊มในการกระโดดร่มว่าใครคนไหนโดดร่มมาแล้วเท่าไหร่กี่ตุ๊บ ก็จะคัดแยกกันตรงนั้นเลย แล้วก็ทำการฝึกแล้วก็ฝึก ฝึกกระโดดร่มในท่าแดะจนกว่าจะดีและผ่านเกณฑ์ในท่าแดะมาตรฐาน ครูฝึกก็จะทำการทดสอบปฏิบัติดูท่าทางการกางฟ๊อก เมื่อนักเรียนได้ผ่านเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณก็จะได้ไปต่อในการฝึกภาคอากาศขั้นต่อไป

กระโดดร่มออกจากเครื่อง

การปฏิบัติบนเครื่อง ฝึกบนเครื่องบินจำลอง H-1 ถึง H-40 HALO 35

การปฏิบัตินักเรียนอยู่ในท่าการตรวจร่ม หลักจากนับครบ 1004 แล้ว พอตรวจร่มแล้วเงยหน้าขึ้น มือต้องไปวางไว้ที่สายร่มคู่หลังแล้วพร้อมที่จะใช้ แล้วก็มองไปข้างหน้าในรัศมี 180 องศา ว่ามีใครมาป้วนเปี้ยนแถวหน้าเรามั๊ย ถ้ามีก็ต้องบังคับร่มหนี โดยการดึงสายร่มคู่หลังไปทางซ้ายหรือขวา การเก็บห่วงดึง เก็บตอนไหน ได้แนะนำไปแล้ว ช่วงที่นับ 1001 1002…1004 ตรวจร่ม พอเงยหน้าขึ้นไปตรวจร่ม สายร่มต้องตึง ผืนผ้าร่มอาจยังไม่คลี่ออกเต็มที่ แต่สายร่มตึงแล้ว ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่นักเรียนเก็บห่วงดึงได้แล้ว โดยเก็บห่วงดึงเข้าไปในแขนสอดเข้าทางปลายแขน จากนั้นมองต่อ พอร่มกางเต็มใบ มือจับปึ๊บมองต่อ ปลอดภัยไม่มีอะไรก็ปลดสายล๊อคเบรกได้ ถ้าไม่ปลอดภัยก็คู่หลังซ้ายหรือขวา ถ้าหันหน้าชนกันก็ขวาใครขวามัน ถ้าหันหน้าคู่อีกคนก็ดึงซ้ายอีกคนก็ดึงขวา นี่คือตามกฎนิรภัยเลย ถึงขั้นตอนนี้ใครไม่เข้าใจ

การบังคับร่ม สนามโดดท่าเดื่อ วงจรขวา
สูง 2 – 3 พัน ห่างประมาณ 500 เมตร เล่นร่ม อยู่ในแกนลม ห่างไม่มาก
สูง 1 พัน อยู่ บริเวณเต๊น ไม่เกินแนวถนนขึ้นวัดเขาจีนแล

COMMENT