Browse By

Monthly Archives: January 2020

วันสถาปนากองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1 พลร่ม

27 มกราคม วันครบรอบ 37 ปี กองพันรบพิเศษที่ 1 กรมรบพิเศษที่ 1 37th Anniversary of 1st Special Force Battalion 1st Special Force Regiment. เนื่องด้วย รพศ.1 พัน.1 ได้จัดงานสถาปนาหน่วยครบรอบปีที่ 37 ในวันที่ 27 ม.ค.63 ผบ.รพศ.1 พัน.1 ขอกระจายข่าวสารให้กับอดีตข้าราชการ ทหารพลร่มป่าหวายและครอบครัวได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้

ศูนย์สงครามพิเศษ

54 ปี ศูนย์สงครามพิเศษ วันครบรอบก่อตั้ง ศสพ. นสศ.

25 มกราคม วันครบรอบ 54 ปี ศูนย์สงครามพิเศษ – 54th Anniversary of Special Warfare Center Headquarter. เมื่อ 25 มกราคม 2495 อันเป็นวันกองทัพบก หน่วยทหารพลร่มจากกรมจเรทหารราบจำนวนหนึ่ง ได้มีโอกาสกระโดดร่มให้ประชาชนต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 

วันกองทัพไทย

สวนสนามวันกองทัพไทย ปี 63 วันกองทัพบก รำลึกศึກยุทธหัตถี

สวนสนามวันกองทัพไทย ปี 63 วันกองทัพบก รำลึกศึກยุทธหัตถี กองทัพไทย 4 เหล่าทัพ ซ้อมใหญ่(เสมือนจริง)พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยความเข้มแข็ง พร้อมเพรียง มีความสามัคคี