Browse By

Tag Archives: โดดร่มกองทัพไทย

กระโดดร่ม

โดดร่ม 8 ways กองทัพบก เรือ อากาศ และตำรวจ กีฬากองทัพไทย

การแข่งขันโดดร่มกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 51 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน ณ สนามโดดร่มตุงคะเตชะ

การแข่งขันกระโดดร่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 ประจำปี 2562

เริ่มแล้ว พิธีเปิดกีฬากระโดดร่มกองทัพไทย-ตำรวจ ค้นหายอดฝีมือนักโดด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิ.ย.62, 1300 กองทัพบก โดย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ร่วมกับจังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากระโดดร่มกองทัพไทย