Browse By

Tag Archives: หน่วยฝึกทหารใหม่

สู้ไปอย่าได้ท้อ ยังมีพรุ่งนี้เสมอ หมดวันนี้ยังมีวันหน้า หมดพุ่งหน้ายังมีพุ่งหลัง

สู้ไปอย่าได้ท้อ ยังมีพรุ่งนี้เสมอ หมดวันนี้ยังมีวันหน้า หมดพุ่งหน้ายังมีพุ่งหลัง เป็นทหาร 2ปี ที่ได้รับใช้ชาติ ชีวิตลูกผู้ชาย