Browse By

Tag Archives: สิบโทสมบัติ บัญชาเมฆ

ประวัติบัวขาว บัญชาเมฆ

ประวัติบัวขาว บัญชาเมฆ : Cpl. Sombat Banchamek

ประวัติบัวขาว บัญชาเมฆ : Cpl. Sombat Banchamek From 6 To 36 Years Old บัวขาว บัญชาเมฆหรือที่ทุกคนรู้จักในนาม สิบโทสมบัติ บัญชาเมฆ เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับราชการในสังกัดกองทัพบกตั้งแต่ ปี 2014 ตอนนั้นก็อายุ 32 ปี