Browse By

Tag Archives: พันโทภาค โลหารชุน

หมอภาคย์ฝึกโดดร่ม

เมื่อหมอภาคย์มาฝึกโดดร่ม เครื่องหมายปีกร่มทอง : BORN TO BE AIRBORNE

เมื่อหมอภาคย์ มาฝึกโดดร่ม เครื่องหมายปีกร่มทอง ทบ. – BORN TO BE AIRBORNE พันโท นายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน ฮีโร่ ภารกิจช่วยเหลือ 13 ชีวิต ในถ้ำหลวง