Browse By

Tag Archives: ป๊อก ประยุทธ์

3 ป. ป้อม ป๊อก ประยุทธ์

3 ป. ป้อม ป๊อก ประยุทธ์ บูรพาพยัคฆ์ เปลี่ยนผ่าน 2019

3 ป. ป้อม ป๊อก ประยุทธ์ บูรพาพยัคฆ์ เปลี่ยนผ่าน 2019 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 3 ป. สายบูรพาพยัคฆ์ เป็น ป. แรก เรียกว่า ป.ป้อม ตามชื่อเล่นของประวิตรว่า ป้อม ท่านเป็น นตท. รุ่น 6 จปร.17