Browse By

Tag Archives: ทิ้งบอมบ์

เหนือพุ่งหน้า ยังมีพุ่งหลัง เหนือกว่านั้นคือหัวปัก ไปให้สุด หยุดที่หัวปัก

เหนือพุ่งหน้า ยังมีพุ่งหลัง เหนือกว่านั้นคือหัวปัก ไปให้สุด หยุดที่หัวปัก สุดที่หัวปักนะน้อง พี่นี้มีแต่ให้