Browse By

Tag Archives: ทหารคนดัง

ดาราทหารคนดัง

4 ดาราทหารคนดัง เปลี่ยนผ่าน 2019

4 ดาราทหารคนดัง เปลี่ยนผ่าน 2019 : ผู้พันเบิร์ด, หมอภาคย์, บัวขาว, สมรักษ์ ใกล้สิ้นปี 2019 ก่อนที่จะผ่านไป มาดูทหารคนดังหรือทหารดาราก็ดี ที่ได้สร้างชื่อเสียง ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนไทยและชาวต่างชาติ