Browse By

Tag Archives: ดิ่งพสุธาแบบในร่ม

อาคารฝึกจำลองการลอยตัว โรงเรียนสงครามพิเศษ

ทดสอบอุโมงค์ลมทางดิ่งแบบปิด โรงเรียนสงครามพิเศษ

โครงการอุโมงค์ลมทางดิ่งแบบปิด อาคารฝึกจำลองการลอยตัว สถานที่ตั้ง โรงเรียนสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี ใกล้เสร็จแล้วในปีนี้