Browse By

Tag Archives: โรงเรียนร่ม

หน้าปก CD เพลงมาร์ชทหารพลร่ม ปี 2018

เพลงมาร์ชทหารพลร่ม จ.ส.อ.ศิรวัฒน์ พิมพ์วงศ์ ผู้แต่ง : Thai Army Airborne Cadence

เพลงมาร์ชทหารพลร่ม จ.ส.อ.ศิรวัฒน์ พิมพ์วงศ์ ผู้แต่ง : Thai Army Airborne Cadence เพลงมาร์ชทหารพลร่ม ถูกแต่งโดย จ.ส.อ.ศิรวัฒน์ พิมพ์วงศ์ อดีตทหารพลร่มป่าหวาย พลร่มรุ่น 2 ปัจจุบันอายุ 87 ปี ผู้แต่งเพลงมาร์ชทหารพลร่ม