Browse By

Tag Archives: อาชีพทหารเกณฑ์

เหนื่อยนะอาชีพนี้ คิดให้ดี ไม่มีใครบังคับ ฝากไว้ให้คิด

เหนื่อยนะอาชีพนี้ คิดให้ดี ไม่มีใครบังคับ ฝากไว้ให้คิด เลื่อนเกณฑ์ทหาร วันรายงานตัวไป 2 เดือน วันเวลาช่างผ่าน