Browse By

Tag Archives: สนามบิน

เครื่องบินลงจอด Plane Landing

เครื่องบินแอร์บัส A320 ลงจอด Plane Landing

เครื่องบินแอร์บัส A320 ลงจอด Plane Landing บินไปเที่ยวไปกับไทยแอร์บอร์น รอบนี้บินขากลับไปจังหวัดนครศรีธรรมราช เครื่องบินขึ้นจากสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช) จองไว้เป็นเที่ยวบินโลว์คอส(Low cost) แบบประหยัด