Browse By

Tag Archives: รบพิเศษป่าหวาย

อนุสาวรีย์ทหารพลร่ม

ประวัติอนุสาวรีย์ทหารพลร่ม กรมรบพิเศษที่ 1 : Thai Army Paratroopers Monument

กองพันทหารพลร่ม ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2497 หน่วยได้มีวิวัฒนาการมาจนถึง พ.ศ.2512 พันเอกรวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองรบพิเศษ พลร่มที่ 1