Browse By

Tag Archives: ทหารรั้วของชาติ

ชีวิตของผม เป็นทหารอยู่ค่ายรับใช้ชาติ อยู่บ้านรับใช้เมีย

ชีวิตของผม เป็นทหารอยู่ค่ายรับใช้ชาติ อยู่บ้านรับใช้เมีย ชีวิตนี้ เพื่อชาติ อยู่เพื่อเมีย เป็นทหารรับใช้ชาติสองปี