Browse By

Tag Archives: ทหารป่าหวาย

กองบังคับการกองรบพิเศษ พลร่มที่ 1

ประวัติหมวกแดงของทหารพลร่มไทย : Thai Army Airborne Red Beret Headgear

ประวัติหมวกแดงของทหารพลร่มไทย : Royal Thai Army Airborne Red Beret Headgear ปี พ.ศ.2497 ได้จัดตั้ง กองพันทหารพลร่ม ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม เฉพาะที่ 46/126 ลง 4 มิถุนายน 2497 มีที่ตั้งอยู่ ณ บ้านป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

หน้าปก CD เพลงมาร์ชทหารพลร่ม ปี 2018

เพลงมาร์ชทหารพลร่ม จ.ส.อ.ศิรวัฒน์ พิมพ์วงศ์ ผู้แต่ง : Thai Army Airborne Cadence

เพลงมาร์ชทหารพลร่ม จ.ส.อ.ศิรวัฒน์ พิมพ์วงศ์ ผู้แต่ง : Thai Army Airborne Cadence เพลงมาร์ชทหารพลร่ม ถูกแต่งโดย จ.ส.อ.ศิรวัฒน์ พิมพ์วงศ์ อดีตทหารพลร่มป่าหวาย พลร่มรุ่น 2 ปัจจุบันอายุ 87 ปี ผู้แต่งเพลงมาร์ชทหารพลร่ม