Browse By

Tag Archives: ชีวิตทหารเกณฑ์

ชีวิตของผม เป็นทหารอยู่ค่ายรับใช้ชาติ อยู่บ้านรับใช้เมีย

ชีวิตของผม เป็นทหารอยู่ค่ายรับใช้ชาติ อยู่บ้านรับใช้เมีย ชีวิตนี้ เพื่อชาติ อยู่เพื่อเมีย เป็นทหารรับใช้ชาติสองปี

หน้าที่ต้องมาก่อน สิ่งที่ต้องทำคือหน้าที่ สิ่งที่ต้องมีคือความอดทน

หน้าที่ต้องมาก่อน สิ่งที่ต้องทำคือหน้าที่ สิ่งที่ต้องมีคือความอดทน เป็นทหารรับใช้ชาติ 2ปี หน้าที่ของชายไทยทุกคน