Browse By

กระโดดร่มรอเครื่องบิน

กระโดดร่มสิ่งที่จะต้องรู้และจดจำ

กระโดดร่มสิ่งที่จะต้องรู้และจดจำ – Parachute training school สำหรับสิ่งต่างๆที่พวกนักเรียนในหลักสูตรกระโดดร่มได้เรียนรู้ บางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเดิมบางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ เพราะฉะนั้น มันก็จะเกิดขึ้นด้วยความชำนาญ ความชำนาญต่ออุปกรณ์นั้นๆ ความชำนาญต่ออุปกรณ์ใหม่ หรืออะไรต่างๆ อันนี้ก็ขอให้ต้องมีการทบทวน หรือว่าในโอกาสต่างๆ ที่มีการฝึกโดดร่ม พวกเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทน

ฝึกกระโดดร่ม

พิธีเปิดการฝึกกระโดดร่มหลักสูตรของทหารบก

พิธีเปิดการฝึกกระโดดร่มหลักสูตรของทหารบก – Halo training course ผบ.รร.ศสพ. ได้ให้เกียรติมาพบปะนักเรียนกระโดดร่มในหลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูง เพื่อทำการเปิดหลักสูตรและมอบนโยบายในการฝึกโดดร่ม สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในรุ่นนี้มีกำลังพลทั่วทั้ง ทบ. แต่ในหลักสูตรจะให้ความเร่งด่วนสำหรับกำลังพลในส่วนหน่วยทหารรบพิเศษ ซึ่งเป็นหน่วยที่ใช้ร่มโดดมีความจำเป็นที่จะต้องมีขีดความสามารถในการกระโดดร่ม

นักเรียนกระโดดร่ม

ฝึกโดดร่มทางทหารหน่วยรบพิเศษ

ฝึกโดดร่มทางทหารหน่วยรบพิเศษ – Military parachuting การฝึกโดดร่มทางทหาร Military Free Fall ของหน่วยรบพิเศษ จะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียนสงครามพิเศษ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณเขาเอราวัณ ค่ายเอราวัณ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี นักเรียนในหลักสูตรโดดร่มส่งทางอากาศหรือโดดร่มทางทหาร MFF จะมาฝึกโดดร่มที่นี่จนจบหลักสูตร

กระโดดร่ม Halo35

ทหารพลร่มฝึกกระโดดร่มหลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูง

ทหารพลร่มฝึกกระโดดร่มหลักสูตรแทรกซึมเบื้องสูง – Military freefall school กระโดดร่มในวันนี้เป็นสัปดาห์แรกที่ต้องเรียนในเรื่อง Ground Training พื้นฐานบนภาคพื้นต้องเปรี๊ยะ หลังจากที่ฝึกในท่าแดะมาแล้ว นักเรียนทหารรบพิเศษถึงกับหลังอ่อนกันเลย บางคนจากที่หลังแข็งมา เจอฝึกท่าแดะไปหนึ่งสัปดาห์ขอบอกว่าสบายๆซิลๆ บนพื้นราบท่าเตรียมนอนลงกับพื้นในท่าคว่ำ พอครูฝึกสั่งแดะขึ้นมา นักเรียนจะทำโดยอัติโนมัติได้ทันที

กระโดดร่มHalo

ฝึกกระโดดร่มทางทหารหลักสูตรฮาโล

ฝึกกระโดดร่มทางทหารหลักสูตรฮาโล – Military Freefall การฝึกกระโดดร่มในหลักสูตรฮาโล ในสัปดาห์แรกจะเป็นการฝึกขั้นพื้นฐาน Ground Training เป็นการฝึกบนภาคพื้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และขีดความสามารถในเรื่องของท่าพื้นฐานในการกระโดดร่ม การบังคับร่ม การอยู่ในอากาศ การแก้ไขปัญหาเหตุติดขัด คุณลักษณะของร่ม อุปกรณ์ประกอบ การพับร่ม การเก็บร่ม และการกระโดดหอสูง 34 ฟุต

รูปในความทรงจำเมื่อ 8 ก.ย.60 ณ สโมสรค่ายวชิราลงกรณ์

ตำนานนักรบพิเศษ ที่ชนรุ่นหลังไม่มีวันลืม

ช่วงนี้เหล่านักรบพิเศษได้จบภารกิจชีวิตไปหลายราย ใครสะดวกและมีความสนิทชิดเชื้อกับใครก็ขอได้ไปร่วมกิจกรรมการกุศลตามห้วงเวลาที่เหมาะสม

ภาพประวัติศาสตร์ พ.อ.ชัยชาญ หาญนาวี

งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.ชัยชาญ หาญนาวี 11 ก.พ. 2561

อดีตผ่านไปแล้วกับงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.ชัยชาญ หาญนาวี เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2561 ณ สถานที่ ศาลา 8 วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบฯ กทม.