Browse By

จีนแสดงความไม่พอใจกรณีสหรัฐฯ ส่งเรือพิฆาตเข้าไปในช่องแคบไต้หวัน

US warships transit Taiwan Strait

US warships transit Taiwan Strait

จีนแสดงความไม่พอใจกรณีสหรัฐฯ ส่งเรือพิฆาต 2 ลำเข้าไปในช่องแคบไต้หวัน
เมื่อ 7 ก.ค.61 รายงานโดยอ้างคำแถลงของโฆษก กต.จีน เมื่อ 9 ก.ค.61 ว่า จีนได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเรือรบดังกล่าว และได้แสดงความวิตกกังวลนี้ต่อสหรัฐฯ แล้ว รวมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยึดมั่นต่อหลักการจีนเดียวและหลีกเลี่ยงการทำลายความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวัน โดยประเด็นไต้หวันมีความเกี่ยวข้องกับอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีน ทั้งนี้ จนท.สหรัฐฯ กล่าวว่า การเดินทางผ่านช่องแคบไต้หวันของเรือรบทั้งสองลำดังกล่าว เป็นการเดินทางผ่านน่านน้ำสากลตามปกติ  โดยก่อนหน้าที่เรือรบสหรัฐฯ ดังกล่าวจะเดินทางผ่านช่องแคบไต้หวัน จีนได้ซ้อมรบโดยส่ง บ.ทิ้งระเบิดไปบินผ่านใกล้เกาะไต้หวัน ส่งผลให้ความสัมพันธ์จีนกับไต้หวันตึงเครียดมากขึ้น : สนข.Reuters

COMMENT