Browse By

จีนเตือนเครื่องบินลาดตระเวนกองทัพเรือสหรัฐฯ

โบอิง P - 8A ของสหรัฐฯ ได้บินผ่านเกาะเทียม

โบอิง P – 8A ของสหรัฐฯ ได้บินผ่านเกาะเทียมที่ทหารจีนสร้างขึ้นจำนวน 4 เกาะ ในแนวเดียวกับหมู่เกาะสแปรตลี

จีนเตือนเครื่องบินลาดตระเวนกองทัพเรือสหรัฐฯ ขณะบินเหนือน่านน้ำในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้
เมื่อ 10 ส.ค.61 เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเลแบบโบอิง พี-8เอ โพไซดอน ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้รับข้อความแจ้งเตือนจากกองทัพจีน จำนวน 6 ครั้ง ในระหว่างการบินเหนือน่านน้ำในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ โดยอ้างว่าเครื่องบินสหรัฐฯ รุกล้ำอาณาเขตของจีน

A US Navy Boeing P-8A Poseidon

A US Navy Boeing P-8A Poseidon

เครื่องบินดังกล่าวได้บินผ่านเกาะเทียมที่ทหารจีนสร้างขึ้นจำนวน 4 เกาะ ในแนวเดียวกับหมู่เกาะสแปรตลี ได้แก่ เกาะ Subi Reef, เกาะ Fiery Cross Reef, เกาะ Johnson Reef และเกาะ Mischief Reef โดยสามารถจับตำแหน่งเรือเดินทะเลในพื้นที่ได้ 86 ลำ ซึ่งรวมทั้งเรือของกองกำลังรักษาฝั่งของจีน (Chinese coast guard) และพบโรงจอดเครื่องบินจำนวนหนึ่งเรียงตัวตามแนวยาวของลานบินบน Fiery Cross Reef ทั้งนี้ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน อ้างสิทธิเหนือน่านน้ำในทะเลจีนใต้ทับซ้อนกันเป็นพื้นที่ 3.6 ล้าน ตร.กม. โดยจีนเป็นประเทศที่อ้างสิทธิเหนือน่านน้ำดังกล่าวมากที่สุดและทำกิจกรรมทางทหารมากที่สุด : สนข. CNN รายงาน

Boeing P-8A Poseidon Surveillance South China Sea

Boeing P-8A Poseidon Surveillance South China Sea

COMMENT