Browse By

การฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกับจีนและสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก

Southeast Asian navy forces begin first joint exercises with China

Southeast Asian navy forces begin first joint exercises with China

อาเซียนเตรียมแยกจัดการฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกับจีนและสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก ดร.อึง เอ็ง เฮน รมว.กห.สิงคโปร์ แถลงหลังเสร็จสิ้นการประชุม รมว.กห.อาเซียน (ASEAN Defense Ministers Meeting–ADMM) ที่สิงคโปร์ เมื่อ 19 ต.ค.61 ว่า ทร.ของสมาชิกอาเซียนกำลังจะจัดการฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกับจีนเป็นครั้งแรกบริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งเมืองจ้านเจียง ทางใต้ของจีน ระหว่าง 22-27 ต.ค.61

นอกจากนี้ ที่ประชุม ADMM ยังมีมติเห็นพ้องกันให้จัดการฝึกซ้อมทางทะเลร่วมกันระหว่างสมาชิกอาเซียนกับสหรัฐฯ เป็นครั้งแรกเช่นกัน โดยคาดว่าจะมีขึ้นในห้วง ส.ค.62 ทั้งนี้ รมว.กห.สิงคโปร์ระบุว่า การจัดการฝึกซ้อมทั้งสองนี้เป็นไปตามข้อเสนอของจีนและสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน แถลงการณ์ร่วมของที่ประชุม ADMM ครั้งนี้ระบุว่า การฝึกซ้อมทั้งสองนี้จะช่วยส่งเสริมมิตรภาพและเสริมสร้างความไว้วางใจระหว่าง ทร.ของสมาชิกอาเซียนกับ ทร.จีน และ ทร.สหรัฐฯ

COMMENT