Browse By

รมว.กห.รัสเซียให้สัมภาษณ์สื่อย้ำจุดยืนทางทหาร

Russian Defence Minister Sergey Shoigu

Russian Defence Minister Sergey Shoigu

รมว.กห.รัสเซียให้สัมภาษณ์สื่อย้ำจุดยืนทางทหาร เมื่อ 13 ก.ค.61 นายเซียร์เกย์ ชอยกู รมว.กห.รัสเซีย ให้สัมภาษณ์สื่ออิตาลี ในระหว่างการเยือนอิตาลี ซึ่งถือเป็นการให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศครั้งแรกหลายประเด็น อาทิ สหรัฐฯ มีท่าทีพร้อมถอนตัวออกจากข้อตกลงสนธิสัญญาว่าด้วยนิวเคลียร์พิสัยกลาง (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty-INF) การขยายตัวของนาโตเฉพาะอย่างยิ่งบทบาททางอากาศ จุดยืนรัสเซียในการต่อต้านการแผ่ขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ (Neocolonialist Strategy) ซึ่งปรากฏในอิรัก ลิเบีย บทบาทที่คลุมเครือของสหรัฐฯ ในซีเรีย รวมทั้งโอกาสการเผชิญหน้าทางกำลังระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เป็นไปได้น้อย และการพิจารณามอบระบบป้องกันขีปนาวุธ S-300 ให้ซีเรีย : สนข.เอเอฟพี รายงาน

Ministry of Defense of the Russian Federation

Ministry of Defense of the Russian Federation

COMMENT