Browse By

การฝึกร่วมสหรัฐกับเกาหลีใต้ รหัส Dong Maeng

การฝึกร่วมสหรัฐกับเกาหลีใต้ รหัส Dong Maeng : Dong Maeng joint military exercise

Dong Maeng joint military exercise

Dong Maeng joint military exercise

เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาได้เริ่มต้นการฝึกร่วมทางทหารที่ลดขนาดลง(Scaled-down) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา การฝึกร่วม Dong Maeng หมายถึง “Alliance” ในภาษาอังกฤษ โดยเริ่มต้นวันจันทร์นี้ และจะดำเนินการฝึกร่วมต่อไปอีกเจ็ดวันทำการ ซึ่งจะฝึกจบในวันอังคารหน้า

ซ้อมรบสหรัฐเกาหลีใต้

การซ้อมรบสหรัฐฯกับเกาหลีใต้ รหัส Dong Maeng

สหรัฐฯกับเกาหลีใต้ได้จัดการซ้อมรบร่วมภายใต้รหัส “Dong Maeng” ระหว่างวันที่ 4 – 12 มี.ค.62 แนวคิดในการฝึกเป็นการซ้อมรบขนาดเล็กที่เน้นการปฏิบัติทางยุทธวิธีและปรับรูปแบบจากการซ้อมรบขนาดใหญ่ภายใต้รหัส “Foal Eagle” และ “Key Resolve” เพื่อสนับสนุนการใช้ แนวทางการทูตในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ หลังจากการประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐฯกับผู้นำเกาหลีเหนือที่เวียดนามยังไม่บรรลุข้อตกลง การปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ซึ่งก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาปฏิเสธการถอนกองกำลังสหรัฐฯ จำนวน 28,500 นาย ออกจากเกาหลีใต้เพื่อป้องกันการรุกรานจากเกาหลีเหนือ

การฝึกร่วมสหรัฐกับเกาหลีใต้ รหัส Dong Maeng

การฝึกร่วมสหรัฐกับเกาหลีใต้ รหัส Dong Maeng

COMMENT